facebook facebook epuap newsletter

Łódź, dnia 2 marca 2021 r.

RZG.0012.39.2021.1.JC

RZG.0012.39.2021.2.JC

 

ZAWIADOMIENIE

 

Zawiadamiam, że w dniu 9 marca 2021 roku (wtorek)

o godz. 900

odbędzie się posiedzenie (wspólne)
Komisji Finansów, Rozwoju Społeczno-Gospodarczego, Handlu, Usług i Rolnictwa

oraz

Komisji Oświaty, Zdrowia, Kultury, Spraw Socjalnych, Ładu i Porządku Publicznego.

 

 

Komisja będzie miała charakter posiedzenia zdalnego, przeprowadzonego w trybie online.

 

Proponowany porządek obrad:

  • Debata na temat projektu przedstawionych przez GDDKiA wariantów budowy obwodnicy Brzezin.
  • Współfinansowanie zakupu samochodu służbowego dla Komendy Powiatowej Policji w Koluszkach.
  • Sprawy różne.

 

Przewodniczaca

Rady Gminy Nowoosolna

Małgorzata Kamińska - Bruszewska

 

Uwaga !

Z uwagi na konieczność zapewnienia bezpieczeństwa uczestnikom oraz technicznego przygotowania posiedzenia osoby, które chciałby wziąć udział w komisji RGN w dniu 9.03.2021 r. proszone są o kontakt z 

z Biurem Obsługi Rady: obsluga_rady@gminanowosolna.pl

do 8.03.2021 r. do godz.12:00