facebook facebook epuap newsletter

Łódź, dnia 5 września 2018 r.

Rada Gminy Nowosolna
ul. Rynek Nowosolna 1
92-703 Łódź

RG .0012.83.2018.1

RG .0012.86.2018.2

ZAWIADOMIENIE

Uprzejmie zawiadamiam, że w dniu 11 września 2018 roku (wtorek) o godz. 800

odbędzie się wspólne posiedzenie Komisji Rozwoju Społeczno-Gospodarczego, Finansów, Handlu, Usług i Rolnictwa i Komisji Oświaty, Zdrowia, Kultury, Spraw Socjalnych, Ładu i Porządku Publicznego
Rady Gminy Nowosolna

miejsce posiedzenia: Gminno Parkowe centrum Kultury i Ekologii w Plichtowie
Gmina Nowosolna, Plichtów 21

Proponowany porządek obrad:

  • Omówienie „Analizy zmian w zagospodarowaniu przestrzennym gminy Nowosolna”.
  • Przedstawienie projektu częściowej zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Nowosolna w miejscowościach Natolin, Byszewy, Stare Skoszewy i Teolin.
  • Przedstawienie koncepcji zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Nowosolna dla części obszaru obrębu Byszewy oraz części obszaru obrębu Lipiny.
  • Projekt uchwały w sprawie zmian do budżetu Gminy Nowosolna na rok 2018.
  • Projekt uchwały w sprawie zmian do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2018-2025.
  • Analiza i ocena sprawozdania z wykonania budżetu za I półrocze 2018.
  • Podsumowanie dożynek gminnych w aspekcie finansowym, organizacyjnym i artystycznym.
  • Sprawy różne.

 

Przewodnicząca

Rady Gminy Nowosolna

 

Małgorzata Kamińska - Bruszewska

 

Uwaga: nastąpiła zmiana godziny rozpoczęcia posiedzenia z godz: 9:00 na godz: 8:00