facebook facebook epuap newsletter

Wspólne posiedzenie Komisji w dniu 18 lipca 2017 r.


Łódź, dnia 3 lipca 2017 r.

Rada Gminy Nowosolna
ul. Rynek Nowosolna 1
92-703 Łódź

RG .0012.57.2017.1

RG .0012.59.2017.2

ZAWIADOMIENIE

Uprzejmie zawiadamiam, że w dniu 18 lipca 2017 roku (wtorek) o godz. 900

odbędzie się wspólne posiedzenie Komisji Rozwoju Społeczno-Gospodarczego, Finansów, Handlu, Usług i Rolnictwa, i Komisji Oświaty, Zdrowia, Kultury, Spraw Socjalnych, Ładu i Porządku Publicznego Rady Gminy Nowosolna

miejsce posiedzenia: Urząd Gminy Nowosolna, sala konferencyjna
Łódź, ul. Rynek Nowosolna 1

 

Proponowany porządek obrad:

  • W związku z przyjęciem uchwały o stypendiach, powołanie komisji stypendialnej.
  • Omówienie projektu uchwały zmieniającej Statut Gminy Nowosolna.
  • Omówienie projektu uchwały zmieniającej Regulamin Pracy Rady Gminy Nowosolna.
  • Omówienie projektu uchwały zmieniającej uposażenie Wójta Gminy Nowosolna.
  • Omówienie działań podjętych przez Wójta w związku z projektowanym ustanowieniem terenów inwestycyjnych na obszarze gminy Nowosolna.
  • Sprawozdanie Wójta w zakresie działań związanych z pozyskiwaniem środków zewnętrznych.
  • Sprawy różne.

Przewodnicząca

Rady Gminy Nowosolna 

Małgorzata Kamińska - Bruszewska