facebook facebook epuap newsletter

 

Gminna Komisja Wyborcza Nowosolna

w zakresie przyjmowania zgłoszeń i rejestracji list kandydatów

na radnych do Rady Gminy Nowosolna

i kandydatów na Wójta Gminy Nowosolna

w wyborach zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.

pełni dyżury 

w Urzędzie Gminy Nowosolna

ul. Rynek Nowosolna 1  Łódź , Sala Konferencyjna,

tel. 0-42 616-45-45 fax. 0-42 616-45-44

 

Dyżury Gminnej Komisji Wyborczej Nowosolna:

18.09.2018 r. (wtorek)             14.00 - 16.00

19.09.2018 r. (środa)               14.00 - 16.00

20.09.2018 r. (czwartek)          14.00 - 16.00

21.09.2018 r. (piątek)               14.00 - 16.00

24.09.2018 r. ( poniedziałek)    14:00 - 16:00

25.09.2018 r. (wtorek)              14:00 - 16:00

26.09.2018 r. ( środa)               14:00 - 24:00

 

 

Skład osobowy Gminnej Komisji Wyborczej Nowosolna:

1. Wioleta Renata Salewicz - przewodniczący;

2. Beata Iwona Mrówczyńska - zastęca przewodniczącego;

3. Anna Halina Janeczek - członek;

4. Marta Paulina Kowalska - członek;

5. Anna Małgorzata Nowakowska - członek;

6. Katarzyna Iwona Piestrzeniewicz - członek;

7. Sławomir Maciej Pomorski - członek.

8. Krystyna Maria Olczyk - członek 

9. Angelika Aldona Wiśniewska - członek

http://nowosolna.bip.net.pl/?c=587

1. Informacja na temat zgłaszania kandydatów do obwodowych komisji wyborczych na terenie gminy Nowosolna

Informacja dot_OKW.pdf (563 KB)

2. Obwieszczenie Wójta Gminy Nowosolna w sprawie podziału gminy na okręgi wyborcze.

Obwieszczenie Wójta ws. podziału gminy na okręgi wyborcze.pdf (551 KB)

3. . Zarządzenie Wójta Gminy Nowosolna w sprawie zapewnienia miejsc na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych.

Zarządzenie ws zapewnienia miejsc na bezpłatne umieszczanie obwieszczeń wyborczych i plakatów.pdf (856 KB)

4. UCHWAŁA PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ z dnia 13 sierpnia 2018 r. w sprawie sposobu zgłaszania kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych ds. przeprowadzenia głosowania w obwodzie oraz ds. ustalenia wyników głosowania w obwodzie, wzoru zgłoszenia oraz zasad powoływania tych komisji, w tym trybu przeprowadzania losowania, w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast.

https://pkw.gov.pl/780_2018_r/2/26223_Uchwala_Panstwowej_Komisji_Wyborczej_z_dnia_13_sierpnia_2018_r_w_sprawie_sposobu_zglaszania_kandydatow_na_czlonkow_obwodowych_komisji_wyborczych_ds_przeprowadzenia_glosowania_w_obwodzie_oraz_ds_ustalenia_wynikow_glosowania_w_obwodzie_wzoru_zgloszenia_oraz_zasad_powolywania_tych_komisji_w_tym_trybu_przeprowadzania_losowania_w_wyborach_do_rad_gmin_rad_powiatow_sejmikow_wojewodztw_i_rad_dzielnic_mst_Warszawy_oraz_w_wyborach_wojtow_burmistrzow_i_prezydentow_miast