facebook facebook epuap newsletter

 

Gminna Komisja Wyborcza Nowosolna

w zakresie przyjmowania zgłoszeń i rejestracji list kandydatów

na radnych do Rady Gminy Nowosolna

i kandydatów na Wójta Gminy Nowosolna

w wyborach zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.

pełni dyżury 

w Urzędzie Gminy Nowosolna

ul. Rynek Nowosolna 1  Łódź , Sala Konferencyjna,

tel. 0-42 616-45-45 fax. 0-42 616-45-44

 

Dyżury Gminnej Komisji Wyborczej Nowosolna:

 

01-10-2018 r. godz. 15.00 - 16.00

02-10-2018 r. godz. 15:00 - 16:00

04-10-2018 r. godz. 15.00 - 16.00

08-10-2018 r. godz. 15.00 - 16.00

10-10-2018 r. godz. 15.00 - 16.00

12-10-2018 r. godz. 15.00 - 16.00

 

Skład osobowy Gminnej Komisji Wyborczej Nowosolna:

1. Wioleta Renata Salewicz - przewodniczący;

2. Beata Iwona Mrówczyńska - zastęca przewodniczącego;

3. Anna Halina Janeczek - członek;

4. Marta Paulina Kowalska - członek;

5. Anna Małgorzata Nowakowska - członek;

6. Katarzyna Iwona Piestrzeniewicz - członek;

7. Sławomir Maciej Pomorski - członek.

8. Krystyna Maria Olczyk - członek 

9. Angelika Aldona Wiśniewska - członek

http://nowosolna.bip.net.pl/?c=587

 

INFORMACJA O WYBORACH SAMORZĄDOWYCH 2018

 

Wybory do rady gminy, rady powiatu, sejmiku województwa  oraz wybory wójta zostaną przeprowadzone w dniu 21.10.2018 r. w godzinach od 7.00 do 21.00.

 

Gmina Nowosolna została podzielona na 6 obwodów głosowania:

 

Numer obwodu głosowania

Granice obwodu

Siedziba obwodowej komisji wyborczej

1

 

Sołectwo Kalonka - wsie Borki, Dąbrówka, Kalonka, Niecki

Sołectwo Borchówka

Sołectwo Dobieszków

 

Świetlica wiejska, 

Kalonka 47

2

 

Sołectwo Kopanka - wsie Dąbrowa, Kopanka, Wódka,

Sołectwo Grabina – wsie: Bukowiec, Grabina

 

Świetlica środowiskowa

Kalonka 47

3

 

Sołectwo Byszewy – wsie: Byszewy, Janów

Sołectwo Moskwa

Sołectwo Natolin

Sołectwo Plichtów

 

 Gminno Parkowe Centrum Kultury i Ekologii w Plichtowie, Plichtów 21

4

 

Sołectwo Lipiny

Sołectwo Ksawerów

Sołectwo Teolin

Szkoła Podstawowa w Lipinach, Lipiny 14

5

 

Sołectwo Stare Skoszewy

Sołectwo Nowe Skoszewy

Sołectwo Boginia – wsie: Boginia, Głogowiec

 

Szkoła Podstawowa w Starych Skoszewach, Stare Skoszewy 19

6

Sołectwo Wiączyń Dolny

Gimnazjum w Wiączyniu Dolnym, Wiączyń dolny 18A

 

Do Rady Gminy Nowosolna zostanie wybranych 15 radnych.

Można głosować tylko na 1 kandydata, stawiając na karcie do głosowania znak X, w kratce z lewej strony obok nazwiska tego kandydata, na którego wyborca głosuje.

Postawienie znaku X w kratkach z lewej strony obok nazwiska więcej niż jednego kandydata lub niepostawienie znaku X w żadnej kratce powoduje nieważność głosu.

W wyborach na Wójta Gminy Nowosolna można głosować tylko na 1 kandydata stawiając na karcie do głosowania znak X, w kratce z lewej strony obok nazwiska tego kandydata, na którego wyborca głosuje.

Postawienie znaku X w kratkach z lewej strony obok nazwiska więcej niż jednego kandydata lub niepostawienie znaku X w żadnej kratce powoduje nieważność głosu.

W wyborach do Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego zostanie wybranych 19 radnych, w tym 3 radnych z Okręgu Nr 3, w skład którego wchodzi Gmina Andrespol i Gmina Nowosolna).

W wyborach do Sejmiku Województwa Łódzkiego zostanie wybranych 33 radnych, w tym 6 radnych z Okręgu Nr 4, w skład którego wchodzą: Piotrków Trybunalski, Powiat Bełchatowski, Powiat Łódzki Wschodni, Powiat Piotrkowski, Powiat Radomszczański.

W wyborach do Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego i Sejmiku Województwa Łódzkiego można głosować tylko na 1 listę kandydatów, stawiając na karcie do głosowania znak X w kratce z lewej strony obok nazwiska jednego z kandydatów z tej listy (wskazując jego pierwszeństwo do otrzymania mandatu radnego).

Postawienie znaku X w kratkach z lewej strony obok nazwisk kandydatów umieszczonych na więcej niż jednej liście lub niepostawienie znaku X w żadnej kratce powoduje nieważność głosu.

Znak X to co najmniej dwie linie przecinające się w obrębie kratki  ⊠

Jeżeli w pierwszym głosowaniu żaden kandydat na wójta nie uzyska więcej niż połowy ważnie oddanych głosów, w dniu 4.11.2018 r. również w godzinach od 7.00 do 21.00 zostanie przeprowadzone ponowne głosowanie (tzw. II tura), w którym sposób głosowania i warunki ważności głosu są takie same jak w dniu pierwszego głosowania.

 

 

 

 

1. Informacja na temat zgłaszania kandydatów do obwodowych komisji wyborczych na terenie gminy Nowosolna

Informacja dot_OKW.pdf (563 KB)

2. Obwieszczenie Wójta Gminy Nowosolna w sprawie podziału gminy na okręgi wyborcze.

Obwieszczenie Wójta ws. podziału gminy na okręgi wyborcze.pdf (551 KB)

3. . Zarządzenie Wójta Gminy Nowosolna w sprawie zapewnienia miejsc na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych.

Zarządzenie ws zapewnienia miejsc na bezpłatne umieszczanie obwieszczeń wyborczych i plakatów.pdf (856 KB)

4. UCHWAŁA PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ z dnia 13 sierpnia 2018 r. w sprawie sposobu zgłaszania kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych ds. przeprowadzenia głosowania w obwodzie oraz ds. ustalenia wyników głosowania w obwodzie, wzoru zgłoszenia oraz zasad powoływania tych komisji, w tym trybu przeprowadzania losowania, w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast.

https://pkw.gov.pl/780_2018_r/2/26223_Uchwala_Panstwowej_Komisji_Wyborczej_z_dnia_13_sierpnia_2018_r_w_sprawie_sposobu_zglaszania_kandydatow_na_czlonkow_obwodowych_komisji_wyborczych_ds_przeprowadzenia_glosowania_w_obwodzie_oraz_ds_ustalenia_wynikow_glosowania_w_obwodzie_wzoru_zgloszenia_oraz_zasad_powolywania_tych_komisji_w_tym_trybu_przeprowadzania_losowania_w_wyborach_do_rad_gmin_rad_powiatow_sejmikow_wojewodztw_i_rad_dzielnic_mst_Warszawy_oraz_w_wyborach_wojtow_burmistrzow_i_prezydentow_miast