facebook facebook epuap newsletter

Wykaz nieruchomości gminnych przeznaczonych do wydzierżawienia


 

Wójt Gminy Nowosolna

informuje, że zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 2147 z późn. zm.)

w dniach od 19 grudnia 2017 r. do 9 stycznia 2018 r.,

na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Nowosolna, Łódź, ul. Rynek Nowosolna 1,

wywieszony jest wykaz nieruchomości gminnych przeznaczonych do wydzierżawienia.

Wykaz ten znajduje się także na stronach internetowych: 

www.nowosolna.bip.net.pl oraz www.gminanowosolna.pl.

Szczegółowe informacje można uzyskać w UG Nowosolna, adres jw lub telefonicznie 42 616-45-31.

Zarządzenie nr 0050.1.66.2017 Wójta Gminy Nowosolna z dnia 18 grudnia 2017 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gminnych przeznaczonych do wydzierżawienia.pdf (689 KB)