facebook facebook epuap newsletter

Wykaz nieruchomości gminnych przeznaczonych do wydzierżawienia oraz do oddania w użyczenie


 

Wójt Gminy Nowosolna

informuje, że zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce

nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 2147 z późn. zm.) w dniach

od 6 grudnia 2017 r. do 27 grudnia 2017 r.,

na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Nowosolna, Łódź, ul. Rynek Nowosolna 1,

wywieszone są: wykaz nieruchomości gminnych przeznaczonych do wydzierżawienia oraz

wykaz nieruchomości gminnych przeznaczonych do oddania w użyczenie.

Wykazy te znajdują się także na stronach internetowych:

 www.nowosolna.bip.net.pl oraz www.gminanowosolna.pl 

Szczegółowe informacje można uzyskać w UG Nowosolna, adres j.w. lub telefonicznie 42 616-45-31.

 

Poniżej Zarządzenia Wójta Gminy Nowosolna z dnia 5 grudnia 2017 r. 

 

Zarządzenie nr 0050.1.63.2017 Wójta Gminy Nowosolna z dnia 5 grudnia 2017 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gminnych przeznaczonych do oddania w użyczenie.pdf (703 KB)

Zarządzenie nr 0050.1.64.2017 Wójta Gminy Nowosolna z dnia 5 grudnia 2017 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gminnych przeznaczonych do wydzierżawienia.pdf (752 KB)