facebook facebook epuap newsletter

Zapraszamy na XI Turniej Tenisa Stołowego.  Tradycyjnie już mecze będą rozgrywane w Szkole Podstwawowej w Starych Skoszewach. 

23 marca 2018 r  - Gminny Turniej Tenisa Stołowego  - dzień gminny

I etap: Turniej szkół gminnych (szkoły podstawowe i gimnazjum)

zgłoszenia uczestników, rozgrzewka od godz. 09.00

rozpoczęcie rozgrywek – godz. 10.00

II etap: Turniej otwarty (mieszkańcy gminy Nowosolna oraz osiedla Nowosolna)

zgłoszenia uczestników ( kategorie „junior” do 15 r.ż. i „open” – powyżej 15 r.ż.),
rozgrzewka – od godz. 16.00, rozpoczęcie rozgrywek – godz. 17.00

ZGŁOSZENIA:

  • do I etapu: Turnieju szkół gminnych (szkoły podstawowe i gimnazjum) przyjmuje Szkoła Podstawowa w Starych Skoszewach tel. 42 6484109 e-mail: spskoszewy@wp.pl
  • do II etapu: Turnieju otwartego (mieszkańcy gminy Nowosolna) przyjmuje Gminno Parkowe Centrum Kultury i Ekologii w Plichtowie e-mail sport@gpckie.pl  42 237 15 11,  519 150 012
  • Zgłoszenia można dokonać również w dniu Turnieju

Uczestnicy: 

  • W turnieju udział mogą wziąć mieszkańcy gminy Nowosolna oraz osiedla Nowosolna.

Regulamin turnieju do pobrania

R E G U L A M I N Gminnego Turnieju 2018.pdf (161 KB)

********************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************

 

24 marca 2018 -  –  XI Turniej Tenisa Stołowego -  Memoriał Ignacego Zbigniewa Pietrusewicza 

Termin i miejsce

24 marca 2018 r., Stare Skoszewy 19 (siedziba Szkoły Podstawowej)

Przyjazd uczestników i zapisy – do godz. 9.00

Uroczyste otwarcie turnieju – godz. 9.30

Rozpoczęcie rozgrywek – godz. 9.45

Zgłoszenia

Więcej informacji udziela: Piotr Mróz – tel. 604 222 627.

Zapisu należy dokonać poprzez wypełnienie karty zgłoszenia i przesłanie jej skanu na adres e-mail: piotrmroz1@wp.pl lub złożenie jej w dniu turnieju do p. Piotra Mroza.

Przy zgłoszeniu do danej kategorii uczestnicy są zobowiązani uiścić u współorganizatora – Powiatowego Zrzeszenia „Ludowe Zespoły Sportowe Powiatu Łódzkiego Wschodniego” –  wpisowe w  wysokości:

- 10,00 zł od osoby w kategorii młodzik, kadet,

- 20,00 zł od pozostałych uczestników turnieju.

Uczestnicy: 

W turnieju mogą wziąć udział w szczególności mieszkańcy powiatu łódzkiego wschodniego oraz chętni mieszkańcy innych powiatów, a uczestnictwo w turnieju ma charakter dobrowolny.

Regulamin turnieju do pobrania:

Regulamin Turnieju 24.03.2018.pdf (149 KB)