facebook facebook epuap newsletter

 

 

Łódź, dnia 30.08 2019 r.

RG.0012.14.2019.2

 

ZAWIADOMIENIE

Uprzejmie zawiadamiam, że w dniu 4 września  2019 roku (środa) o godz. 900

odbędzie się XIV objazdowe posiedzenie
Komisji Oświaty, Zdrowia, Kultury, Spraw Socjalnych, Ładu i Porządku Publicznego
miejsce spotkania: Gminy Nowosolna, Rynek Nowosolna 1, 92-703 Łódź,

Sala Konferencyjna

 

Proponowany porządek obrad:

  • Stan przygotowania szkół do nowego roku szkolnego 2019/2020 ( plan zajęć na basenie, funkcjonowanie stołówek, konsekwencje realizacji ustawy oświatowej)
  • Sprawy różne.

 

Przewodnicząca

Rady Gminy Nowosolna

 

Małgorzata Kamńska - Bruszewska

 

 

 

 

.