facebook facebook epuap newsletter

XLIV Sesja Rady Gminy Nowosolna w dniu 29 grudnia 2017 r.


Łódź, dnia 11 grudnia 2017 r.

Rada Gminy Nowosolna

Rynek Nowosolna 1

92-703 Łódź

RG.0002.44.2017

ZAWIADOMIENIE 

            Na podstawie art. 20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(t. j. Dz. U. z 2017 roku poz.1875 

zwołuję XLIV sesję Rady Gminy Nowosolna
w dniu 29 grudnia 2017 roku ( piątek) o
godz. 900
w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Nowosolna

Łódź, ul. Rynek Nowosolna 1

 

 Przewodnicząca

Rady Gminy Nowosolna

Małgorzta Kamińska - Bruszewska 

 

PROPONOWANY PORZĄDEK

obrad XLIV sesji Rady Gminy Nowosolna
w dniu 29 grudnia 2017 roku

I.

 1. Otwarcie sesji, powitanie radnych i zaproszonych gości, stwierdzenie kworum.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z obrad XLIII sesji Rady Gminy Nowosolna.
 4. Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków.
 5. Informacja Wójta o działalności w okresie międzysesyjnym.
 6. Informacja Przewodniczącej o działalności w okresie międzysesyjnym.

II.

Podjęcie uchwał w sprawach:

 • ustalenia stawki jednostkowej dotacji przedmiotowej dla samorządowego zakładu budżetowego na 2018 rok;
 • uchwalenia budżetu Gminy Nowosolna na rok 2018;
 • uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowosolna na lata 2018-2025.

III.

 1. Informacja o sposobie załatwienia interpelacji radnych i wolnych wniosków zgłoszonych na poprzedniej sesji.
 2. Interpelacje - udzielenie odpowiedzi.
 3. Wolne wnioski i zapytania - udzielenie odpowiedzi.
 4. Sprawy różne.
 5. Zamknięcie obrad XLIV sesji.