facebook facebook epuap newsletter

Łódź, dnia 12 listopada 2019 r.

RG.0012.18.2019.1

RG.0012.18.2019.2

 

 

 

ZAWIADOMIENIE

 

Zawiadamiam, że w dniu 19 listopada 2019 roku (wtorek) o godz. 900

odbędzie się XVIII posiedzenie (wspólne)
Komisji Finansów, Rozwoju Społeczno-Gospodarczego, Handlu, Usług i Rolnictwa

oraz

Komisji Oświaty, Zdrowia, Kultury, Spraw Socjalnych, Ładu i Porządku Publicznego.

Miejsce posiedzenia: Urząd Gminy Nowosolna, Rynek Nowosolna 1, 92-703 Łódź,

Sala Konferencyjna

 

Proponowany porządek obrad:

  • Analiza projektu budżetu na rok 2020.
  • Analiza stawek opłat i podatków.
  • Projekt uchwały w sprawie zmian do budżetu Gminy Nowosolna na rok 2019.
  • Projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowosolna na lata 2019-2025.
  • Zmiany w gospodarce odpadami związane z nowymi podstawami jej funkcjonowania.
  • Plan inwestycji na rok 2020.
  • Sprawy różne.