facebook facebook epuap newsletter

Łódź, dnia 16.06.2020 r.

RG.0012.26.2020.2

 

ZAWIADOMIENIE

 

Uprzejmie zawiadamiam, że w dniu 24 czerwca 2020 roku (środa) o godz. 900

odbędzie się XXVI posiedzenie
Komisji Oświaty, Zdrowia, Kultury, Spraw Socjalnych, Ładu i Porządku Publicznego
miejsce spotkania: Urząd Gminy Nowosolna, Rynek Nowosolna 1, 92-703 Łódź, Sala Konferencyjna

 

Proponowany porządek obrad:

.

  • Letni wypoczynek dzieci i młodzieży oferta szkół.
  • Działania związane z ochroną zdrowia realizowane na terenie Gminy Nowosolna.
  • Ocena wykonania budżetu za 2019 rok i wypracowanie stanowiska komisji odnośnie udzielenia absolutorium.
  • Sprawy różne.

 

 

 

 

 

Przewodnicząca

 

 

Rady Gminy Nowosolna

 

 

 

 

 

 

Małgorzata Kamińska-Bruszewska