facebook facebook epuap newsletter

 

fUNDUSZ 1.jpg (192 KB)

 

Nazwa zadania:

 „Zakup średniego specjalistycznego wozu ratowniczo – gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Starych Skoszewach”.

Wartość ogólna zadania: 937 875,00 zł

Wysokość dofinansowania: 360 000,00 zł

Forma dofinansowania: dotacja

Zakres projektu:

Projekt obejmuje zakup średniego specjalistycznego wozu ratowniczo – gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Starych Skoszewach.