facebook facebook epuap newsletter

ZARZĄDZENIE NR 0050.1.24.2021 WÓJTA GMINY NOWOSOLNA z dnia 24 maja 2021 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Nowosolna przeznaczonej do wydzierżawienia                                                                                      

https://nowosolna.bip.net.pl/?a=7078