facebook facebook epuap newsletter

Łódź, dnia 22 marca 2019 r.

RG.0012.7.2019.1

RG.0012.7.2019.2

 

ZAWIADOMIENIE

 

Zawiadamiam, że w dniu 26 marca 2019 roku (wtorek) o godz. 900

odbędzie się posiedzenie VII (wspólne)
Komisji Finansów, Rozwoju Społeczno-Gospodarczego, Handlu, Usług i Rolnictwa

oraz

Komisji Oświaty, Zdrowia, Kultury, Spraw Socjalnych, Ładu i Porządku Publicznego

miejsce posiedzenia: Urząd Gminy Nowosolna, Rynek Nowosolna 1, 92-703 Łódź,

Sala Konferencyjna

 

Proponowany porządek obrad:

  • Wypracowanie stanowiska w sprawie wniosku Stowarzyszenia Na Rzecz Rozwoju Gminy Nowosolna o zwiększenie dofinansowania do gazety.
  • Alternatywne rozwiązania transportu zbiorowego na terenie Gminy w odniesieniu do współpracy z MPK
  • Sprawy różne.

Wiceprzewodniczący

Rady Gminy Nowosolna

Mariusz Szulc