facebook facebook epuap newsletter

Łódź, dnia 26 marca  2019 r.

RG.0012.8.2019.1

RG.0012.8.2019.2

 

ZAWIADOMIENIE

 

Zawiadamiam, że w dniu 2 kwietnia 2019 roku (wtorek) o godz. 900

odbędzie się posiedzenie VIII (wspólne)
Komisji Finansów, Rozwoju Społeczno-Gospodarczego, Handlu, Usług i Rolnictwa

oraz

Komisji Oświaty, Zdrowia, Kultury, Spraw Socjalnych, Ładu i Porządku Publicznego

miejsce posiedzenia: Urząd Gminy Nowosolna, Rynek Nowosolna 1, 92-703 Łódź,

Sala Konferencyjna

 

Proponowany porządek obrad:

  • Analiza infrastruktury drogowej i związanych z tym tematem inwestycji w kadencji 2018-2023.
  • Stan realizacji inwestycji w Gminie.
  • Sprawy różne.

 

Zgodnie z art. 25 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym – pracodawca obowiązany jest zwolnić radnego od pracy zawodowej w celu umożliwienia mu brania udziału w pracach organów gminy.

Wiceprzewodniczący

Rady Gminy Nowosolna

Mariusz Szulc