facebook facebook epuap newsletter

Łódź, dnia 20 grudnia 2018 r.

RG.0012.2.2018.1

RG.0012.2.2018.2

 

ZAWIADOMIENIE

 

Zawiadamiam, że w dniu 2 stycznia 2019 roku (środa) o godz. 900

odbędzie się posiedzenie wspólne
Komisji Finansów, Rozwoju Społeczno - Gospodarczego, Handlu, Usług i Rolnictwa

oraz

Komisji Oświaty, Zdrowia, Kultury, Spraw Socjalnych, Ładu i Porządku Publicznego

miejsce posiedzenia: Urząd Gminy Nowosolna, Rynek Nowosolna 1, 92-703 Łódź,

Sala Konferencyjna

 

Proponowany porządek obrad:

  • projekt zmiany Statutu Gminy Nowosolna
  • projekt rozpatrzenia skargi na działanie Dyrektora Gminno - Parkowego Centrum Kultury i Ekologii  w Plichtowie
  • projekt w sprawie uzgodnienia przeprowadzenia zabiegów pielęgnacyjnych pomników przyrody
  • projekt budżetu na 2019 rok
  • projekt WPF na lata 2018- 2025
  • projekt w sprawie ustalenia stawki jednostkowej dotacji przedmiotowej dla samorządowego zakładu budżetowego na 2019 rok
  • Sprawy różne.

 

Przewodnicząca 

Rady Gminy Nowosolna

 

Małgorzata Kamińska - Bruszewska