facebook facebook epuap newsletter

Łódź, dnia 29 kwietnia 2019 r.

RG.0012.8.2019.1

 

ZAWIADOMIENIE

 

Uprzejmie zawiadamiam, że w dniu 7 maja 2019 roku (wtorek) o godz. 900

odbędzie się X posiedzenie
Komisji Finansów, Rozwoju Społeczno - Gospodarczego, Handlu, Usług i Rolnictwa
miejsce posiedzenia: Urząd Gminy Nowosolna, Rynek Nowosolna 1, 92-703 Łódź,

Sala Konferencyjna

 

Proponowany porządek obrad:

  • Koszty związane z gospodarką odpadami na terenie Gminy Nowosolna.
  • Sprawy różne.

 

 

Zgodnie z art. 25 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym – pracodawca obowiązany jest zwolnić radnego od pracy zawodowej w celu umożliwienia mu brania udziału w pracach organów gminy.

Przewodnicząca 

Rady Gminy Nowosolna

 

Małgorzata Kamińska - Bruszewska