facebook facebook epuap newsletter

Łódź, dnia 30 maja  2019 r.

RG.0012.12.2019.1

RG.0012.12.2019.2

 

ZAWIADOMIENIE

 

Zawiadamiam, że w dniu 4 czerwca 2019 roku (wtorek) o godz. 900

odbędzie się XII posiedzenie (wspólne)
Komisji Finansów, Rozwoju Społeczno-Gospodarczego, Handlu, Usług i Rolnictwa

oraz

Komisji Oświaty, Zdrowia, Kultury, Spraw Socjalnych, Ładu i Porządku Publicznego

miejsce posiedzenia: Urząd Gminy Nowosolna, Rynek Nowosolna 1, 92-703 Łódź,

Sala Konferencyjna

 

Proponowany porządek obrad:

  • Programy z wykorzystaniem środków zewnętrznych realizowane w instytucji kultury - Gminnej Bibliotece Publicznej Nowosolna oraz OSP, KGW i stowarzyszeniach działających na terenie gminy.
  • Letni wypoczynek dzieci i młodzieży; oferta szkół i GPCKiE.
  • Działania związane z ochroną zdrowia realizowane na terenie gminy Nowosolna.
  • Ocena stanu dróg gminnych i powiatowych po sezonie zimowym. Plan remontów. Szacunek kosztów.
  • Ocena realizacji Święta Gminy Nowosolna.
  • Sprawy różne.

 

Zgodnie z art. 25 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym – pracodawca obowiązany jest zwolnić radnego od pracy zawodowej w celu umożliwienia mu brania udziału w pracach organów gminy.