facebook facebook epuap newsletter

Łódź, dnia 16.06.2020 r.

RG.0012.26.2020.1

 

ZAWIADOMIENIE

 

Uprzejmie zawiadamiam, że w dniu 23 czerwca 2020 roku (wtorek) o godz. 900

odbędzie się XXVI posiedzenie
Komisji Finansów, Rozwoju Społeczno - Gospodarczego, Handlu, Usług i Rolnictwa
miejsce posiedzenia: Urząd Gminy Nowosolna, Rynek Nowosolna 1, 92-703 Łódź, Sala Konferencyjna

 

Proponowany porządek obrad:

  • Informacje o poniesionych kosztach utrzymania dróg gminnych i powiatowych.
  • Ocena wykonania budżetu za 2019 rok i wypracowanie stanowiska komisji odnośnie udzielenia absolutorium.
  • Sprawy różne.

 

 

 

 

 

Przewodnicząca

 

 

Rady Gminy Nowosolna

 

 

 

 

 

 

Małgorzata Kamińska-Bruszewska