facebook facebook epuap newsletter

Złóż wniosek na świadczenia - Dobry Start 300+ / Rodzina 500+


 

Już od 1 sierpnia 2018 r. w  Ośrodku Pomocy Społecznej Gminy Nowosolna

z siedzibą w Urzędzie Gminy Nowosolna - Łódź, Rynek Nowosolna 1

można składać następujące wnioski:

 

1. wniosek o ustalenie prawa do świadczenia dobry start „300 +”

Ważne! Wniosek należy złożyć najpóźniej do 30 listopada 2018 r.

 

2. wniosek o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego „Rodzina 500 +”

 na okres od 1 października 2018 r. do 30 września 2019 r.

Ważne! Wniosek należy złożyć najpóźniej do 31 października 2018 r.

 

Wnioski można złożyć również drogą elektroniczną za pomocą systemu teleinformatycznego

www.empatia.mrpips.gov.pl lub przy wykorzystaniu krajowej bankowości elektronicznej.

 

- Ośrodek Pomocy Społecznej Gminy Nowosolna -