facebook facebook epuap newsletter

Zmiana terminu wywozu odpadów zmieszanych (pojemniki) dla miejscowości: Borchówka, Dobieszków, Plichtów, Janów, Lipiny oraz Moskwa.

 W związku z przypadającym w dniu 1 stycznia 2018 roku (Nowy Rok) kolejnym odbiorem odpadów zmieszanych (pojemniki) przypominamy, że wywóz wskazanych odpadów odbędzie się w dniu 30 grudnia 2017 roku (sobota).