facebook facebook epuap newsletter

ZWROT PODATKU AKCYZOWEGO

Urząd Gminy Nowosolna informuje, iż ROLNIK, który chce odzyskać część pieniędzy wydanych na olej napędowy używany do produkcji rolnej powinien w terminie od 1 sierpnia 2022 r. do 31 sierpnia 2022 r. złożyć odpowiedni wniosek do Wójta Gminy Nowosolna wraz z fakturami VAT stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 lutego 2022 r. do 31 lipca 2022 r.

Limit zwrotu podatku akcyzowego w 2022 r. wynosi: 110,00 zł * ilość ha użytków rolnych oraz

40,00 zł * średnia roczna liczba dużych jednostek przeliczeniowych bydła

Pieniądze wypłacane będą w terminie:

3 – 31 października 2022 r. gotówką albo przelewem na rachunek bankowy podany we wniosku.

 

Szczegółowe informacje w tej sprawie można uzyskać w Urzędzie Gminy Nowosolna, pokój nr 5, tel. (42) 616 45 17 oraz na stronie Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi https://www.gov.pl/web/rolnictwo/zwrot-podatku-akcyzowego .

Niezbędne dokumenty:

Wzór_wniosku_akcyza.pdf (871 KB)

oświadczenie-o-dzierżawionych-gruntach.doc (34 KB)

zestawienie-faktur.docx (14 KB)

Procedura_2022_r_zwrot podatku akcyzowego.pdf (249 KB)

Klauzula informacyjna RODO - zwrot podatku akcyzowego.pdf (453 KB)