facebook facebook epuap newsletter

Urząd Gminy Nowosolna informuje, iż rolnik, który chce odzyskać część pieniędzy wydanych na olej napędowy używany do produkcji rolnej powinien w terminie od 3 lutego 2020 r. do 2 marca 2020 r. złożyć odpowiedni wniosek do wójta, burmistrza lub prezydenta miasta, w zależności od miejsca położenia gruntów rolnych wraz z fakturami VAT (lub ich kopiami) stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 sierpnia 2019r. do 31 stycznia 2020r.

 

Limit zwrotu podatku akcyzowego w 2020 r. wynosi:
100,00 zł * ilość ha użytków rolnych
oraz
30,00 zł * średnia roczna liczba dużych jednostek przeliczeniowych bydła

 

Pieniądze wypłacane będą w terminie:

1 - 30 kwietnia 2020 r.  gotówką lub przelewem na rachunek bankowy podany we wniosku.

Szczegółowe informacje w tej sprawie można uzyskać w Urzędzie Gminy Nowosolna, pokój nr 5, tel. (42) 616 45 17 oraz na stronie internetowej: https://www.gov.pl/web/rolnictwo/zwrot-podatku-akcyzowego

Podstawa prawna – Ustawa z dnia 10 marca 2006 r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej (t.j. Dz. U. z 2019 r.  poz. 2188).

 

Pliki do pobrania:

Wzór_wniosku_akcyza_2020.pdf (871 KB)

Procedura_akcyza_2020.pdf (233 KB)

klauzula RODO - Akcyza.pdf (677 KB)