facebook facebook epuap newsletter

Zaproszenie na warsztaty

Zapraszamy wszystkich chętnych na warsztaty, które odbędą się w OSP w Starych Skoszewach.Warsztaty są realizowane dzięki dofinansowaniu pochodzącemu ze środków...

Ferie zimowe z GPCKiE

Przez 2 tygodnie w terminie od 11 do 22 lutego 2019 r. w GPCKiE w Plichtowie będą odbywać się zajęcia, warsztaty i wycieczki. 
Poniżej, prezentujemy program ferii :)

Zwołanie VI sesji Rady Gminy Nowosolna

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2018 r., poz. 994 z późn. zm.): zwołuję VI Sesję Rady Gminy Nowosolna  w dniu 7 lutego 2019 roku (czwartek) o godz. 800 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Nowosolna, 
Łódź, ul. Rynek Nowosolna 1