facebook facebook epuap newsletter

DOŻYNKI POWIATOWE

Serdecznie zapraszamy na Dożynki Powiadowe do Gminno Parkowego Centrum Kultury i Ekologii w Plichtowie

28 sierpnia o godz. 13.30

Stypendium szkolne

Urząd Gminy Nowosolna zawiadamia, że Wniosek o przyznanie stypendium szkolnego  należy składać do 15 września 2016 r. w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Gminy Nowosolna.

Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji

Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Rozwoju Społeczno-Gospodarczego, Finansów, Handlu, Usług i Rolnictwa i Komisji Oświaty, Zdrowia, Kultury, Spraw Socjalnych, Ładu i Porządku Publicznego Rady Gminy Nowosolna w dniu 11 lipca 2016 r.