facebook facebook epuap newsletter

ZWROT PODATKU AKCYZOWEGO 2022 r.

Rolnik, który chce odzyskać część pieniędzy wydanych na olej napędowy używany do produkcji rolnej powinien w terminie od 1 sierpnia 2022 r. do 31 sierpnia 2022 r....

Zawiadomienie o Sesji RGN 29.06.2022

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559, 583, 1005 i1079.):  zwołuję LVI  Sesję Rady Gminy Nowosolna w dniu 29 czerwca 2022 roku (środa) o godz. 9.00 miejsce posiedzenia: Urząd Gminy Nowosolna, Rynek Nowosolna 1, 92-703 Łódź, Sala Konferencyjna

Posiedzenie Komisji RGN 21.06.2022

Zawiadamiam, że w dniu 21 czerwca 2022 roku (wtorek) o godz. 9:00 odbędzie się posiedzenie (wspólne) Komisji Finansów, Rozwoju Społeczno-Gospodarczego, Handlu, Usług i Rolnictwa oraz Komisji Oświaty, Zdrowia, Kultury, Spraw Socjalnych, Ładu i Porządku Publicznego.

Komisja Rewizyjna RGN 13.06.2022 r.

Zawiadamiamy, że w dniu 13 czerwca 2022 roku (poniedziałek) o godz. 900  odbędzie się XXVIII posiedzenie Komisji Rewizyjnej miejsce posiedzenia: Urząd Gminy Nowosolna, Rynek Nowosolna 1, 92-703 Łódź, Sala Konferencyjna

Posiedzenie Komisji RGN 07.06.2022 r.

Zawiadamiamy, że w dniu 7 czerwca 2022 roku (wtorek) o godz. 9:00 odbędzie się posiedzenie (wspólne) Komisji Finansów, Rozwoju Społeczno-Gospodarczego, Handlu, Usług i Rolnictwa oraz Komisji Oświaty, Zdrowia, Kultury, Spraw Socjalnych, Ładu i Porządku Publicznego