facebook facebook epuap newsletter

XI posiedzenie Komisji Rewizyjnej

Uprzejmie zawiadamiam, że w dniu w dniu 10 grudnia 2019 roku (wtorek) o godz. 900 odbędzie się XI posiedzenie Komisji Rewizyjnej miejsce posiedzenia: Urząd Gminy Nowosolna,...

Szlachetna Paczka 2019

Zachęcamy do udziału w akcji Szlachetna Paczka. Wśród rodzin wytypowanych do udzielenia pomocy znajdują się również mieszkańcy naszej gminy.

Karta Dużej Rodziny - informacja

Wszystkie osoby posiadające Kartę Dużej Rodziny w formie tradycyjnej (plastikowej), które wnioskowały o jej wydanie przed 1 stycznia 2018 r., mogą do końca roku 2019...

Zawiadomienie o XVI Sesji RGN

ZAWIADOMIENIE

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym

( Dz. U. z 2019 r., poz. 506,  poz. 1309, poz. 1696 i poz. 1815.):

zwołuję XVI Sesję Rady Gminy Nowosolna
w dniu 26 listopada 2019 roku (wtorek) o godz. 900
w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Nowosolna,
Łódź, ul. Rynek Nowosolna 1  

XVIII posiedzenie (wspólne) komisji RGN

Zawiadamiamy, że w dniu 19 listopada 2019 roku (wtorek) o godz. 900 odbędzie się XVIII posiedzenie (wspólne)
Komisji Finansów, Rozwoju Społeczno-Gospodarczego, Handlu, Usług i Rolnictwa oraz Komisji Oświaty, Zdrowia, Kultury, Spraw Socjalnych, Ładu i Porządku Publicznego.

Miejsce posiedzenia: Urząd Gminy Nowosolna, Rynek Nowosolna 1, 92-703...

XVII posiedzenie Komisji RGN

Zawiadamienie o XVII posiedzeniu wspólnym Komisji Finansów, Rozwoju Społeczno-Gospodarczego, Handlu, Usług i Rolnictwa oraz Komisji Oświaty, Zdrowia, Kultury, Spraw Socjalnych, Ładu i Porządku Publicznego w dniu 12 listopada 2019 roku (wtorek) o godz. 900 miejsce posiedzenia: Urząd Gminy Nowosolna, Rynek Nowosolna 1, 92-703 Łódź,