facebook facebook epuap newsletter

Bezpłatne sadzonki

Kontynuujemy akcję zapoczątkowaną podczas Święta Gminy Nowosolna. Tym razem podczas Dożynek w dniu  25 sierpnia 2019 r

będzie można otrzymać bezpłatnie sadzonki...

Zawiadomienie o X Sesji RGN

 Na podstawie art. 20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  (t. j. Dz. U. z 2019 roku, poz. 506.): zwołuję X Sesję Rady Gminy Nowosolna (sesja nadzwyczajna) w dniu 11 czerwca 2019 roku (wtorek) o godz. 900 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Nowosolna,  Łódź, ul. Rynek Nowosolna 1