facebook facebook epuap newsletter

COVID-19 a odpady

Odpady wytworzone przez osoby zdrowe takie jak: środki zapobiegawcze (maseczki, rękawiczki) stosowane np. w miejscu pracy, komunikacji miejskiej, w trakcie zakupów, w celu...

Informacja o braku

rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego na wspieranie realizacji zadania publicznego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu...

XXII Sesja RGN

Zapraszamy na XXII  Sesję Rady Gminy Nowosolna w dniu 26 lutego 2020 roku (środa) o godz. 9.00, w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Nowosolna,
Łódź, ul. Rynek Nowosolna 1

Zawiadomienie o XXII posiedzeniu Komisji RGN

Zawiadamiam, że w dniu 18 lutego 2020 roku (wtorek) o godz. 900odbędzie się XXII posiedzenie (wspólne) Komisji Finansów, Rozwoju Społeczno-Gospodarczego, Handlu, Usług i Rolnictwa oraz Komisji Oświaty, Zdrowia, Kultury, Spraw Socjalnych, Ładu i Porządku Publicznego

GORĄCE TEMATY