facebook facebook epuap newsletter

Posiedzenie Komisji RGN - 6.07.2021

Zawiadamiam, że w dniu 6 lipca 2021 roku (wtorek) o godz. 930 odbędzie się posiedzenie (wspólne) Komisji Finansów, Rozwoju Społeczno-Gospodarczego, Handlu, Usług i Rolnictwa oraz Komisji Oświaty, Zdrowia, Kultury, Spraw Socjalnych, Ładu i Porządku Publicznego. Miejsce posiedzenia: Ochotnicza Straż Pożarna w Starych Skoszewach, Stare...

XLI Sesja Rady Gminy Nowosolna

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2020 r., poz.713, poz.1378.) zwołuję XLI Sesję Rady Gminy Nowosolna w dniu 14 lipca 2021 roku (środa) o godz. 9.30 w Ochotniczej Straży Pożarnej w Starych Skoszewach, Stare Skoszewy 19, 92-701 Stare Skoszewy

XL Sesja Rady Gminy Nowosolna

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2020 r., poz.713.): zwołuję XL  Sesję Rady Gminy Nowosolna w dniu 30 czerwca 2021 roku (środa) o godz. 930 w Ochotniczej Straży Pożarnej w Starych Skoszewach Stare Skoszewy 19, 92-701 Stare Skoszewy

GORĄCE TEMATY