facebook facebook epuap newsletter

Uwaga! Stypendia szkolne!

Przypominamy, iż wniosek o przyznanie stypendium szkolnego  należy składać do 15 września 2016 r. w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Gminy Nowosolna.

Wspólne posiedzenie Komisji

Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Rozwoju Społeczno-Gospodarczego, Finansów, Handlu, Usług i Rolnictwa i Komisji Oświaty, Zdrowia, Kultury, Spraw Socjalnych, Ładu i Porządku Publicznego Rady Gminy Nowosolna w dniu 20 września 2016 r.

FILMY

Wernisaż Agnieszki Sapińskiej
Wernisaż Agnieszki Sapińskiej

REKLAMA