facebook facebook epuap newsletter

L Sesja Rady Gminy Nowosolna

Zwołanie L Sesji Rady Gminy Nowosolna na dzień 26.01.2022 r (środa) o godzinie 9.00. Sesja odbędzie się z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość...

Dodatek osłonowy - informacja

W celu zrekompensowania wzrostu kosztów energii elektrycznej, cen gazu i żywności, w ramach Rządowej Tarczy Antyinflacyjnej, został wprowadzony dodatek osłonowy. Jest to...

Masowe uszkodzenia sieci energetycznej

W wyniku wystąpienia zjawisk atmosferycznych: silnego wiatru i zamieci śnieżnych część naszej gminy pozbawiona jest dostaw energii elektrycznej. Według informacji PGE uszkodzenia sieci mają charakter masowy i trwają intensywnie przywracane zmierzające do przywrócenia dostaw energii elektrycznej.

Szacowny czas przywrócenia zasilania to...

Posiedzenie Komisji Rady Gminy Nowosolna 18.01.2022

W dniu 18 stycznia 2022 roku (wtorek) o godz. 900 odbędzie się posiedzenie (wspólne) Komisji Finansów, Rozwoju Społeczno-Gospodarczego, Handlu, Usług i Rolnictwa oraz Komisji Oświaty, Zdrowia, Kultury, Spraw Socjalnych, Ładu i Porządku Publicznego.

Decyzja Starosty Łódzkiego Wschodniego z dnia 16.12.2021

Na podstawie art. 3, art. 8, art. 17, art. 23, art. 27 i art. 29 ustawy z dnia 26 marca 1982 roku o scalaniu i wymianie gruntów (tekst jednolity: Dz. U. z 202-1 r. poz. 1912 z późn. zm.) oraz art. 104 Kodeksu postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2021 r. poz. 735 z późn. zm.)

ZARZĄDZENIE NR 0050.1.73.2021

z dnia 22 grudnia 2021 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Nowosolna przeznaczonej do oddania w użyczenie