facebook facebook epuap newsletter

Zbiórka odpadów wielkogabarytowy

Przypominamy o zbliżającym się terminie zbiórki odpadów wielkogabarytowych, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego oraz niektórych odpadów niebezpiecznych

Zwołanie LVIII Sesji RGN 28.09.2022

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559, 583, 1005 i1079) informujemy o zwołaniu LVIII sesji Rady Gminy...

Zwołanie LVII Sesji RGN 31.08.2022

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559, 583, 1005 i1079) informujemy o zwołaniu LVII Sesji Rady Gminy Nowosolna w dniu 31 sierpnia 2022 roku (środa) o godz. 9.00. Miejsce posiedzenia: Urząd Gminy Nowosolna, Rynek Nowosolna 1, 92-703 Łódź, Sala Konferencyjna

Posiedzenie Komisji RGN - 23.08.2022

Zawiadamiamy, że w dniu 23 sierpnia 2022 roku (wtorek) o godz. 9:00 odbędzie się posiedzenie (wspólne) Komisji Finansów, Rozwoju Społeczno-Gospodarczego, Handlu, Usług i Rolnictwa oraz Komisji Oświaty, Zdrowia, Kultury, Spraw Socjalnych, Ładu i Porządku Publicznego.

Miejsce posiedzenia:

Sala konferencyjna Urzędu Gminy Nowosolna, Rynek...