facebook facebook epuap newsletter

Ogłoszenie o konsultacjach

Ogłoszenie o konsultacjach rocznego programu współpracy Gminy Nowosolna z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego...

Zaproszenie na szkolenie PPP

Departament Polityki Regionalnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego zaprasza na bezpłatne szkolenie pt. „Partnerstwo publiczno-prywatne - analizy...

Posiedzenie wspólne Komisji RGN 15.10.2019

W dniu 15 października 2019 r. (wtorek) godz. 9.00 w Sali Konferencyjnej Urzędu Gminy Nowosolna odbędzie się posiedzenie wspólne Komisji Oświaty, Zdrowia, Kultury, Spraw Socjalnych, Ładu i Porządku Publicznego oraz Komisji Finansów, Rozwoju Społeczno-Gospodarczego, Handlu, Usług i Rolnictwa.

Posiedzenie Komisji RGN 8.10.2019

Zawiadamiam, że w dniu 8 października 2019 roku (wtorek) o godz. 900 odbędzie się XVI posiedzenie (wspólne)
Komisji Finansów, Rozwoju Społeczno-Gospodarczego, Handlu, Usług i Rolnictwa oraz Komisji Oświaty, Zdrowia, Kultury, Spraw Socjalnych, Ładu i Porządku Publicznego miejsce posiedzenia: Urząd Gminy Nowosolna, Rynek Nowosolna 1, 92-703...

XV posiedzenie (wspólne) Komisji RGN

Zawiadamiam, że w dniu 17 września 2019 roku (wtorek) o godz. 900 odbędzie się XV posiedzenie (wspólne)
Komisji Finansów, Rozwoju Społeczno-Gospodarczego, Handlu, Usług i Rolnictwa oraz Komisji Oświaty, Zdrowia, Kultury, Spraw Socjalnych, Ładu i Porządku Publicznego