facebook facebook epuap newsletter

Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji

Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Rozwoju Społeczno-Gospodarczego, Finansów, Handlu, Usług i Rolnictwa i Komisji Oświaty, Zdrowia, Kultury, Spraw Socjalnych, Ładu i Porządku Publicznego Rady Gminy Nowosolna w dniu 11 lipca 2016 r. 

Zarządzenie Wójta Gminy Nowosolna

Zarządzenie Nr 0050.1.31.2016 Wójta Gminy Nowosolna z dnia 1 lipca 2016 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały w sprawie określenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej