facebook facebook epuap newsletter

Spotkanie informacyjne 21.02.2017

Lokalna Grupy Działania "Ster", serdecznie zaprasza lokalnych przedsiębiorców oraz osoby zainteresowane podjęciem działnosci gospodarczej na spotkanie informacyjne, na...

Wspólne posiedzenie Komisji w dniu 14 lutego 2017 r.

Zawiadomienie o wspólnym posiedzeniu Komisji Rozwoju Społeczno-Gospodarczego, Finansów, Handlu, Usług i Rolnictwa i Komisji Oświaty, Zdrowia, Kultury, Spraw Socjalnych, Ładu i Porządku Publicznego Rady Gminy Nowosolna w dniu 14 lutego 2017 r.

Wspólne posiedzenie Komisji w dniu 25 stycznia 2017 r.

Zawiadomienie o wspólnym posiedzeniu Komisji Rozwoju Społeczno-Gospodarczego, Finansów, Handlu, Usług i Rolnictwa i Komisji Oświaty, Zdrowia, Kultury, Spraw Socjalnych, Ładu i Porządku Publicznego Rady Gminy Nowosolna w dniu 25 stycznia 2017 r.