facebook facebook epuap newsletter

Zespół Byszewianie na Białorusi

zespół “Byszewianie” wrócił z udanych koncertów na Białorusi. Zespół gościł w Mińsku na zaproszenie Chóru Polonijnego Cantus Cordis. Muzyka ludowa, którą od...

LII sesja Rady Gminy Nowosolna

Na podstawie art. 20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(t. j. Dz. U. z 2018 roku poz.994 ze zm.): zwołuję LII sesję Rady Gminy Nowosolna
w dniu...

Stypendium szkolne 2018/2019

Przypominamy, że wniosek o przyznanie stypendium szkolnego należy składać do 15 września 2018 r. w Urzędzie Gminy Nowosolna ul. Rynek Nowosolna 1 92-703 Łódź (tel....

Kolejna umowa na dofinansowanie

W dniu dzisiejszym została podpisana umowa z Sejmikiem Województwa Łódzkiego reprezentowanym przez Przewodniczącego Sejmiku WŁ - Pana Marka Mazura na dofinansowanie...

Wspólne posiedzenie Komisji Rozwoju Społeczno-Gospodarczego, Finansów, Handlu, Usług i Rolnictwa i Komisji Oświaty, Zdrowia, Kultury, Spraw Socjalnych, Ładu i Porządku Publicznego 18.09.18

Uprzejmie zawiadamiam, że w dniu 18 września 2018 roku (wtorek) o godz. 900 odbędzie się wspólne posiedzenie Komisji Rozwoju Społeczno-Gospodarczego, Finansów, Handlu, Usług i Rolnictwa i Komisji Oświaty, Zdrowia, Kultury, Spraw Socjalnych, Ładu i Porządku Publicznego
Rady Gminy Nowosolna

Wspólne posiedzenie Komisji Rozwoju Społeczno-Gospodarczego, Finansów, Handlu, Usług i Rolnictwa i Komisji Oświaty, Zdrowia, Kultury, Spraw Socjalnych, Ładu i Porządku Publicznego

Uprzejmie zawiadamiam, że w dniu 11 września 2018 roku (wtorek) o godz. 800 odbędzie się wspólne posiedzenie Komisji Rozwoju Społeczno-Gospodarczego, Finansów, Handlu, Usług i Rolnictwa i Komisji Oświaty, Zdrowia, Kultury, Spraw Socjalnych, Ładu i Porządku Publicznego

Rady Gminy Nowosolna