facebook facebook epuap newsletter

Badania ankietowe na terenie gminy

Urząd Gminy Nowosolna informuje, iż w dniach 26-28.10.2018 r. na terenie Gminy zostanie przeprowadzone  badanie dotyczące uzależnień od alkoholu oraz substancji...

LIV Sesja Rady Gminy Nowosolna

Przewodnicząca Rady Gminy Nowosolna zwołuje  LIV sesję Rady Gminy Nowosolna w dniu 7 listopada 2018 roku (środa) o godz. 900 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Nowosolna.

Wspólne posiedzenie komisji 30.10.2018

W dniu 30 października 2018 roku (wtorek) o godz. 900 odbędzie się wspólne posiedzenie Komisji Rozwoju Społeczno-Gospodarczego, Finansów, Handlu, Usług i Rolnictwa i Komisji Oświaty, Zdrowia, Kultury, Spraw Socjalnych, Ładu i Porządku Publicznego Rady Gminy Nowosolna

LIII Sesja Rady Gminy Nowosolna

LIII Sesja Rady Gminy Nowosolna odbędzie się w dniu 17 października 2018 roku (środa) o godz. 900 w Gminno Parkowym Centrum Kultury i Ekologii w Plichtowie Gmina Nowosolna, Plichtów 21

Posiedzenie Komisji Wspólnej

Uprzejmie zawiadamiam, że w dniu 9 października 2018 roku (wtorek) o godz. 900 odbędzie się wspólne posiedzenie Komisji Rozwoju Społeczno-Gospodarczego, Finansów, Handlu, Usług i Rolnictwa i Komisji Oświaty, Zdrowia, Kultury, Spraw Socjalnych, Ładu i Porządku Publicznego Rady Gminy Nowosolna

LII sesja Rady Gminy Nowosolna

Na podstawie art. 20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(t. j. Dz. U. z 2018 roku poz.994 ze zm.): zwołuję LII sesję Rady Gminy Nowosolna
w dniu 27 września 2018 roku ( czwartek ) o godz. 900
w Gminno Parkowym Centrum Kultury i Ekologii w Plichtowie

Gmina Nowosolna, Plichtów 21