facebook facebook epuap newsletter

PRACA

Urząd Gminy Nowosolna ogłasza nabór na stanowisko pracy ds. zagospodarowania przestrzennego w Referacie Zagospodarowania Przestrzennego i Gospodarki Nieruchomościami. 

Podzielmy się żywnością

Szanowni mieszkańcy

Zbliżają się Święta Wielkiej Nocy. Podzielmy się żywnością z osobami  z terenu gminy Nowosolna znajdującymi się w szczególnie trudnej...

Wspólne posiedzenie Komisji w dniu 14 lutego 2017 r.

Zawiadomienie o wspólnym posiedzeniu Komisji Rozwoju Społeczno-Gospodarczego, Finansów, Handlu, Usług i Rolnictwa i Komisji Oświaty, Zdrowia, Kultury, Spraw Socjalnych, Ładu i Porządku Publicznego Rady Gminy Nowosolna w dniu 14 lutego 2017 r.

Wspólne posiedzenie Komisji w dniu 25 stycznia 2017 r.

Zawiadomienie o wspólnym posiedzeniu Komisji Rozwoju Społeczno-Gospodarczego, Finansów, Handlu, Usług i Rolnictwa i Komisji Oświaty, Zdrowia, Kultury, Spraw Socjalnych, Ładu i Porządku Publicznego Rady Gminy Nowosolna w dniu 25 stycznia 2017 r.