facebook facebook epuap newsletter

Zmiana dni pracy UGN

Informujemy, iż w dniu 21 czerwca 2019 roku (piątek) Urząd Gminy Nowosolna będzie nieczynny. Natomiast w dniu 29 czerwca 2019 roku (sobota)Urząd będzie czynny w...

Ostrzeżenie przed burzami z gradem

IMGW-PIB Biuro Prognoz Meteorologicznych w Poznaniu ostrzega o możliwości wystąpienia w dniu dzisiejszym (13.06) w godzinach od 15:00 do godziny 6:00 w dniu jutrzejszym...

Kolejny sukces gminy Nowosolna

W "Rankingu Finansowym Samorządu Terytorialnego w Polsce 2018" przygotowanym przez Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Krajową Radę Regonalnych Izb Obrachunkowych we...

Zawiadomienie o X Sesji RGN

 Na podstawie art. 20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  (t. j. Dz. U. z 2019 roku, poz. 506.): zwołuję X Sesję Rady Gminy Nowosolna (sesja nadzwyczajna) w dniu 11 czerwca 2019 roku (wtorek) o godz. 900 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Nowosolna,  Łódź, ul. Rynek Nowosolna 1

Zawiadomienie o XII posiedzeniu Komisji RGN

Zawiadamiam, że w dniu 4 czerwca 2019 roku (wtorek) o godz. 900 odbędzie się XII posiedzenie (wspólne) Komisji Finansów, Rozwoju Społeczno-Gospodarczego, Handlu, Usług i Rolnictwa oraz Komisji Oświaty, Zdrowia, Kultury, Spraw Socjalnych, Ładu i Porządku Publicznego miejsce posiedzenia: Urząd Gminy Nowosolna, Rynek Nowosolna 1, 92-703...