facebook facebook epuap newsletter

Ostrzeżenie meteorologiczne nr 53

IMGW-PIB Biuro Prognoz Meteorologicznych w Poznaniu prognozuje się wystąpienie burz z opadami deszczu od 25 mm do 40 mm, lokalnie do 50 mm oraz porywami wiatru do 90 km/h,...

Zawiadomienie o X Sesji RGN

 Na podstawie art. 20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  (t. j. Dz. U. z 2019 roku, poz. 506.): zwołuję X Sesję Rady Gminy Nowosolna (sesja nadzwyczajna) w dniu 11 czerwca 2019 roku (wtorek) o godz. 900 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Nowosolna,  Łódź, ul. Rynek Nowosolna 1

Zawiadomienie o XII posiedzeniu Komisji RGN

Zawiadamiam, że w dniu 4 czerwca 2019 roku (wtorek) o godz. 900 odbędzie się XII posiedzenie (wspólne) Komisji Finansów, Rozwoju Społeczno-Gospodarczego, Handlu, Usług i Rolnictwa oraz Komisji Oświaty, Zdrowia, Kultury, Spraw Socjalnych, Ładu i Porządku Publicznego miejsce posiedzenia: Urząd Gminy Nowosolna, Rynek Nowosolna 1, 92-703...