facebook facebook epuap newsletter

XXXIII Sesja Rady Gminy Nowosolna

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713, poz. 1378) zwołuję XXXIII Sesję Rady Gminy Nowosolna w dniu 24 lutego 2021 roku (środa) o godz. 900

Posiedzenie Komisji RGN - 9 luty 2021

Zawiadamiam, że w dniu 9 lutego 2021 roku (wtorek) o godz. 900 odbędzie się posiedzenie (wspólne) Komisji Finansów, Rozwoju Społeczno-Gospodarczego, Handlu, Usług i Rolnictwa oraz Komisji Oświaty, Zdrowia, Kultury, Spraw Socjalnych, Ładu i Porządku Publicznego.

 

Posiedzenie Komisji RGN 19.01.2021

Zawiadamiamy, że w dniu 19 stycznia 2021 roku (wtorek) o godz. 900 odbędzie się posiedzenie (wspólne) Komisji Finansów, Rozwoju Społeczno-Gospodarczego, Handlu, Usług i Rolnictwa oraz Komisji Oświaty, Zdrowia, Kultury, Spraw Socjalnych, Ładu i Porządku Publicznego.

 

GORĄCE TEMATY