facebook facebook epuap newsletter

Rolniczy handel detaliczny

W ramach realizacji partnerstwa z Krajową Siecią Obszarów Wiejskich,  Stowarzyszenie - Lokalna Grupa Działania "STER" zaprosiła rolników i osoby zainteresowane rolniczym...

XVII posiedzenie Komisji RGN

Zawiadamienie o XVII posiedzeniu wspólnym Komisji Finansów, Rozwoju Społeczno-Gospodarczego, Handlu, Usług i Rolnictwa oraz Komisji Oświaty, Zdrowia, Kultury, Spraw...

Zawiadomienie o XV Sesji RGN

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2019 r., poz. 506,  poz. 1309 i poz. 1696.): zwołuję XV Sesję Rady Gminy Nowosolna  w dniu 23 października 2019 roku (środa) o godz. 900
w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Nowosolna,  Łódź, ul. Rynek Nowosolna 1

Posiedzenie wspólne Komisji RGN 15.10.2019

W dniu 15 października 2019 r. (wtorek) godz. 9.00 w Sali Konferencyjnej Urzędu Gminy Nowosolna odbędzie się posiedzenie wspólne Komisji Oświaty, Zdrowia, Kultury, Spraw Socjalnych, Ładu i Porządku Publicznego oraz Komisji Finansów, Rozwoju Społeczno-Gospodarczego, Handlu, Usług i Rolnictwa.

Posiedzenie Komisji RGN 8.10.2019

Zawiadamiam, że w dniu 8 października 2019 roku (wtorek) o godz. 900 odbędzie się XVI posiedzenie (wspólne)
Komisji Finansów, Rozwoju Społeczno-Gospodarczego, Handlu, Usług i Rolnictwa oraz Komisji Oświaty, Zdrowia, Kultury, Spraw Socjalnych, Ładu i Porządku Publicznego miejsce posiedzenia: Urząd Gminy Nowosolna, Rynek Nowosolna 1, 92-703...