facebook facebook epuap newsletter

Wspólne posiedzenie Komisji 29.08.2017

Uprzejmie zawiadamiam, że w dniu 29 sierpnia 2017 roku (wtorek) o godz. 900 odbędzie się wspólne posiedzenie Komisji Rozwoju Społeczno-Gospodarczego, Finansów, Handlu, Usług i Rolnictwa, i Komisji Oświaty, Zdrowia, Kultury, Spraw Socjalnych, Ładu i Porządku Publicznego Rady Gminy Nowosolna

Sesja nadzwyczajna Rady Gminy 17.08.2017

  Na podstawie art. 20 ust.3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 
(t. j. Dz. U. z 2016 roku poz.446 ze zm.) zwołuję XXXVIII Sesję Rady Gminy Nowosolna (sesja nadzwyczajna)
w dniu 17  sierpnia 2017 roku ( czwartek ) o 
godz. 9:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy NowosolnaŁódź, ul. Rynek Nowosolna 1

Sesja nadzwyczajna Rady Gminy

 Na podstawie art. 20 ust.3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 
(t. j. Dz. U. z 2016 roku poz.446 ze zm.) zwołuję XXXVII sesję Rady Gminy Nowosolna (sesja nadzwyczajna)
w dniu 24 lipca 2017 roku ( poniedziałek ) o 
godz. 800  w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Nowosolna Łódź,      ul. Rynek Nowosolna 1

Wspólne posiedzenie Komisji w dniu 18 lipca 2017 r.

Zawiadomienie o wspólnym posiedzeniu Komisji Rozwoju Społeczno-Gospodarczego, Finansów, Handlu, Usług i Rolnictwa, i Komisji Oświaty, Zdrowia, Kultury, Spraw Socjalnych, Ładu i Porządku Publicznego Rady Gminy Nowosolna w dniu 18 lipca 2017 r. 

Wspólne posiedzenie Komisji w dniu 12 czerwca 2017 r.

Zawiadomienie o wspólnym posiedzeniu Komisji Rozwoju Społeczno-Gospodarczego, Finansów, Handlu, Usług i Rolnictwa, i Komisji Oświaty, Zdrowia, Kultury, Spraw Socjalnych, Ładu i Porządku Publicznego Rady Gminy Nowosolna w dniu 12 czerwca 2017 r.