facebook facebook epuap newsletter

Wyniki otwartego konkursu ofert

Wyniki otwartego konkursu ofert na wspieranie realizacji zadania publicznego z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2017 roku na terenie Gminy Nowosolna