facebook facebook epuap newsletter

Program Wisienka

Projekt pn. Centrum Usług Społecznych „WISIENKA” realizowanego na podstawie wniosku nr RPLD.09.02.01-10-C001/17

Komunikat PPIS z dnia 22.01.2020

Poniżej przedstawiamy komunikat PPIS z dnia 22.01.2020 oraz inne istotne informacje związane z ujęciem wody w Dąbrowie. Prosimy o zapozannie się z poniższymi informacjami.

XX posiedzenie (wspólne) RGN

Zawiadamiamy, że w dniu 7 stycznia 2020 roku (wtorek) o godz. 900 odbędzie się XX posiedzenie (wspólne) Komisji Finansów, Rozwoju Społeczno-Gospodarczego, Handlu, Usług i Rolnictwa oraz Komisji Oświaty, Zdrowia, Kultury, Spraw Socjalnych, Ładu i Porządku PublicznegoMiejsce posiedzenia: Urząd Gminy Nowosolna, Rynek Nowosolna 1, 92-703...

Zwołanie XVIII Sesji Rady Gminy Nowosolna

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2019 r., poz. 506,  poz. 1309, poz. 1696 i poz. 1815.): zwołuję XVIII Sesję Rady Gminy Nowosolna  w dniu 30 grudnia 2019 roku (poniedziałek) o godz. 900 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Nowosolna,  Łódź, ul. Rynek Nowosolna 1