facebook facebook epuap newsletter

DOFINANSOWANIE STERYLIZACJI/KASTARCJI PSÓW I KOTÓW

Gmina Nowosolna dofinansuje zabiegi sterylizacji/ kastracji lub sterylizacji/ kastracji i czipowania psów i kotów w następujących wysokościach:

Lp.

Nazwa usługi/zabiegu

Kwota dofinansowania

1.

Sterylizacja kotki

100 zł

2.

Kastracja kocura

50 zł

3,

Sterylizacja suki do 20 kg

220 zł

4.

Kastracja psa do 20 kg

120 zł

5.

Sterylizacja suki powyżej 20 kg

270 zł

6.

Kastracja psa powyżej 20 kg

140 zł

7.

Czipowanie jednego zwierzęcia

30 zł

- pozostałe koszty zabiegu pokryje właściciel/opiekun zwierzęcia w miejscu dokonywania zabiegu.

 

Zabiegi sterylizacji/kastracji wykonywane będą w następujących gabinetach weterynaryjnych:

- Lecznica Weterynaryjna Paweł Nawrocki, ul. Waryńskiego 45, 95-060 Brzeziny,

w godzinach od 900 do 1800 od poniedziałku do soboty,

- Przychodnia Weterynaryjna „Nowosolna” Anna Hajdamowicz ul. Wiączyńska 4, 92-760 Łódź,

       w godzinach od 1000 do 1900od poniedziałku do piątku oraz od 1000 do 1400 w soboty.

 

Koszty zabiegów które pokryje właściciel/opiekun zwierzęcia w miejscu dokonywania zabiegu wynoszą:

- Lecznica Weterynaryjna Paweł Nawrocki, ul. Waryńskiego 45, 95-060 Brzeziny,


Lp.

Nazwa usługi/zabiegu

Cena jednostkowa brutto

1.

Sterylizacja kotki

20 zł

2.

Kastracja kocura

10 zł

3,

Sterylizacja suki do 20 kg

40 zł

4.

Kastracja psa do 20 kg

30 zł

5.

Sterylizacja suki powyżej 20 kg

50 zł

6.

Kastracja psa powyżej 20 kg

40 zł

7,

Czipowanie jednego zwierzęcia

 0 zł

- Przychodnia Weterynaryjna „Nowosolna” Anna Hajdamowicz ul. Wiączyńska 4, 92-760 Łódź


Lp.

Nazwa usługi/zabiegu

Cena jednostkowa brutto

1.

Sterylizacja kotki

80 zł

2.

Kastracja kocura

50 zł

3,

Sterylizacja suki do 20 kg

60 zł

4.

Kastracja psa do 20 kg

30 zł

5.

Sterylizacja suki powyżej 20 kg

60 zł

6.

Kastracja psa powyżej 20 kg

30 zł

7,

Czipowanie jednego zwierzęcia

0 zł

 

Wniosek o dofinansowanie sterylizacji/kastracji jest dostępny w Biurze Obsługi Klienta  Urzędu Gminy Nowosolna oraz na http://nowosolna.bip.net.pl/?a=5574 

Czas akcji wyznacza się od 07.05.2018 r. do wyczerpania środków pieniężnych przeznaczonych na ten cel jednak nie później niż do 30.11.2018 r., o udzielaniu dofinansowania decyduje kolejność złożenia wniosku.

Podstawą do wykonania zabiegu sterylizacji/ kastracji zwierzęcia jest przedłożenie lekarzowi weterynarii przez właściciela/opiekuna zwierzęcia skierowania z Urzędu Gminy Nowosolna.

Więcej informacji na stronie internetowej: http://nowosolna.bip.net.pl/?a=5574