facebook facebook epuap newsletter

 

Uprzejmie zawiadamiam, że w dniu 18 grudnia 2018 roku (wtorek) o godz. 900

odbędzie się posiedzenie

KOMISJI SKARG, WNIOSKÓW I PETYCJI

miejsce posiedzenia: Urząd Gminy Nowosolna, Rynek Nowosolna 1, 92-703 Łódź,

Sala Konferencyjna

 

 

Proponowany porządek obrad:

  • Omówienie zadań i trybu pracy Komisji ze szczególnym uwzględnieniem zapisów znowelizowanej ustawy o samorządzie gminnym oraz Kodeksu postępowania administracyjnego.
  • Rozpatrzenie skarg i wniosków złożonych do Rady Gminy Nowosolna w nowej kadencji rady gminy.
  • Sprawy różne.

 

 

 

Przedowdnicząca Rady Gminy Nowosolna

Małgorzata Kamińska - Bruszewska