facebook facebook epuap newsletter

Urząd Gminy Nowosolna informuje, iż

ROLNIK, który chce odzyskać część pieniędzy wydanych na olej napędowy używany do produkcji rolnej powinien w terminie od 3 sierpnia 2020 r. do 31 sierpnia 2020 r. złożyć odpowiedni wniosek do Wójta Gminy Nowosolna wraz z fakturami VAT stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 lutego 2020 r. do 31 lipca 2020 r. oraz podpisaną klauzulą informacyjną (RODO).

Limit zwrotu podatku akcyzowego w 2020 r. wynosi:

100,00 zł * ilość ha użytków rolnych oraz

30,00 zł * średnia roczna liczba dużych jednostek przeliczeniowych bydła

Pieniądze wypłacane będą w terminie:

1 – 30 października 2020 r. gotówką w Urzędzie Gminy Nowosolna, albo przelewem na rachunek bankowy podany we wniosku.

Szczegółowe informacje w tej sprawie można uzyskać w Urzędzie Gminy Nowosolna, tel. (42) 616 45 17 oraz na stronie Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi https://www.gov.pl/web/rolnictwo/zwrot-podatku-akcyzowego

 

Wniosek dostępny na stronie: https://nowosolna.bip.net.pl/?c=559