facebook facebook epuap newsletter

"W związku z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 29 kwietnia 2020 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 oraz zarządzeniem Wójta Gminy Nowosolna z dnia 20 maja 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawieszenie zajęć przez dyrektorów oddziałów przedszkolnych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Nowosolna, po przeanalizowaniu wniosków dyrektorów placówek, w oparciu o zebrane informacje zdecydowano, że oddziały przedszkolne pozostaną w dalszym ciągu zamknięte, tj. od dnia 25 maja 2020 r.  do dnia 7 czerwca 2020 r."

Poniżej Zarządzenie wójta Gminy Nowosolna:

https://nowosolna.bip.net.pl/?a=6606