facebook facebook epuap newsletter

Jednostki pomocnicze


terminarz zebrańsołeckich NOWE.jpg (236 KB)

 

 

Proponowany porządek obrad Zebrania Wiejskiego:

1) Otwarcie Zebrania Wiejskiego.

2) Stwierdzenie quorum ( w przypadku braku quorum w I terminie, Zebranie Wiejskie odbędzie się w II terminie 30 minut później, bez względu na liczbę uczestników Zebrania Wiejskiego).

3) Sprawozdanie Sołtysa i członków Rady Sołeckiej z działalności w kadencji 2015-2019.

4) Wybór Komisji Skrutacyjnej.

5) Przedstawienie zasad i trybu wyboru Sołtysa i członków Rady Sołeckiej ( Statut Sołectwa Rozdział V).

6) Zgłaszanie kandydatów na Sołtysa.

7) Głosowanie tajne- wybór Sołtysa.

8) Ogłoszenie przez Komisję Skrutacyjną wyników głosowania i wyborów Sołtysa.

9) Podjęcie uchwały w sprawie liczby członków Rady Sołeckiej w Sołectwie .

10) Zgłaszanie kandydatów do Rady Sołeckiej.

11) Głosowanie tajne- wybór członków Rady Sołeckiej.

12) Ogłoszenie przez Komisję Skrutacyjną wyników głosowania i wyborów członków Rady Sołeckiej.

13) Wolne wnioski i zapytania.

14) Zakończenie Zebrania Wiejskiego.

  

 

W Gminie  Nowosolna  jest 16 sołectw skupiających 24 wsie:

 

1. Boginia (Boginia, Głogowiec)

Sołtys: Prostańska Elżbieta

 

2. Borchówka (Borchówka)

Sołtys: Berent Aleksandra

 

3. Byszewy (Byszewy, Janów)

Sołtys: Piątkowska Regina

 

4. Dobieszków (Dobieszków)

Sołtys: Jędrasiak Zdzisław

 

5. Grabina (Grabina, Bukowiec)

Sołtys: Królikowski Jacek

 

6. Kalonka (Kalonka, Dąbrówka, Borki, Niecki)

Sołtys: Świątczak Aneta

 

7. Kopanka (Kopanka, Dąbrowa, Wódka)

Sołtys: Patora Małgorzata

 

8. Ksawerów (Ksawerów)

Sołtys: Rózga-Strzałkowska Zofia

 

9. Lipiny (Lipiny)

Sołtys: Tulin Zbigniew

 

10. Moskwa (Moskwa)

Sołtys: Balcerak Renata

 

11. Natolin (Natolin)

Sołtys: Mrówczyńska Beata 

 

12. Nowe Skoszewy (Nowe Skoszewy)

Sołtys: Lesiak Małgorzata

 

13. Plichtów (Plichtów)

Sołtys: Brzezińska Dorota

 

14. Stare Skoszewy (Stare Skoszewy)

Sołtys: Sołdon Barbara

 

15. Teolin (Teolin)

Sołtys: Gołoś Marcin

 

16. Wiączyń Dolny (Wiączyń Dolny)

Sołtys: Błazińska Anna