facebook facebook epuap newsletter

W dniu dzisiejszym została podpisana umowa z Sejmikiem Województwa Łódzkiego reprezentowanym  przez Przewodniczącego Sejmiku WŁ - Pana Marka Mazura na dofinansowanie zakupu doposażenia dla OSP Lipiny i OSP Stare Skoszewy.

W ramach realizacji zadania planuje się zakup aparatów tlenowych oraz specjalistycznego umundurowania (mundurów ochronnych dla naszych strażaków).