facebook facebook epuap newsletter

Komisja Finansów Rady Gminy Nowosolna w dniu 9 stycznia 2018 r.


Łódź, dnia 29 grudnia 2017 r.

Rada Gminy Nowosolna
ul. Rynek Nowosolna 1
92-703 Łódź

RG.0012.67.2017.1

ZAWIADOMIENIE

Uprzejmie zawiadamiam, że w dniu 9 stycznia 2018 roku ( wtorek ) o godz. 900

odbędzie się posiedzenie
Komisji Rozwoju Społeczno-Gospodarczego, Finansów, Handlu, Usług i Rolnictwa
Rady Gminy Nowosolna

miejsce: sala konferencyjna Urzędu Gminy Nowosolna, Łódź, ul. Rynek Nowosolna 1

Proponowany porządek obrad:

  • Opracowanie Placu Pracy Komisji Finansów na 2018 rok.
  • Opracowanie sprawozdania z pracy Komisji Finansów za rok 2017.
  • Sprawy różne.

Przewodnicząca 

Rady Gminy Nowosolna 

Małgorzata Kamińska - Bruszewska