facebook facebook epuap newsletter

Komisja Oświaty Rady Gminy Nowosolna w dniu 1 grudnia 2017 r.


Łódź, dnia 29 listopada 2017 r.

Rada Gminy Nowosolna
 ul. Rynek Nowosolna 1
92-703 Łódź

RG.0012.67.2017.2

ZAWIADOMIENIE

Uprzejmie zawiadamiam, że w dniu 1 grudnia 2017 roku (piątek) o godz. 900

odbędzie się posiedzenie
Komisji Oświaty, Zdrowia, Kultury, Spraw Socjalnych, Ładu i Porządku Publicznego
Rady Gminy Nowosolna

miejsce sala konferencyjna, Urząd Gminy Nowosolna, Łódź, ul. Rynek Nowosolna 1

Proponowany porządek obrad

  • Omówienie projektu budżetu na 2018 r . Opracowanie uwag i wniosków.
  • Informacja wójta o pozyskiwaniu środków zewnętrznych na cele oświatowe i kulturalne w mijającym roku 2017 - podsumowanie.
  • Sprawozdanie i ocena merytorycznej działalności GPCKiE w Plichtowie za 2017 r.
  • Sprawy różne.

Przewodnicząca 

Rady Gminy Nowosolna 

Małgorzata Kamińska - Bruszewska