facebook facebook epuap newsletter

Konkurs na Polską Nagrodę Krajobrazową


 

Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska

już po raz czwarty organizuje konkurs na Polską Nagrodę Krajobrazową. 

Jest on elementem wdrażania Europejskiej Konwencji Krajobrazowej, a jego celem jest wyłonienie

polskiej kandydatury do VI edycji konkursu o Nagrodę Krajobrazową Rady Europy, która stanowi

wyróżnienie wzorcowych inicjatyw i działań w zakresie zrównoważonego planowania i

gospodarowania krajobrazem.

W konkursie mogą wziąć udział zarówno organy lokalne i regionalne lub też ich

stowarzyszenia, organizacje pozarządowe oraz inne instytucje, które zrealizowały projekty w

zakresie zrównoważonego kształtowania i gospodarownia krajobrazem przy aktywnym udziale

społeczeństwa.

Zgłaszany projekt powinien być w pełni ukończony oraz dostępny dla społeczeństwa przynajmniej

przez 3 lata przed datą zakończenia konkursu, czyli 30 listopada 2018 r.

Częścią projektu powinny być również działania mające na celu podnoszenie świadomości lokalnej 

społeczności w zakresie wartości i roli krajobrazów.

Szczegółowe informacje na temat konkursu, Regulamin i Formularz zgłoszeniowy można znaleźć na stronie: 

 http://ochronaprzyrody.gdos.gov.pl/polska-nagroda-krajobrazowa-2018