facebook facebook epuap newsletter

KONSULTACJE PSYCHOLOGA


Punkt Konsultacyjno – Informacyjny 

Zapraszamy do korzystania z bezpłatnej pomocy psychologicznej, skierowanej do mieszkańców Gminy Nowosolna. Dla Państwa potrzeb w każdy pierwszy i trzeci poniedziałek miesiąca w Gminnej Bibliotece Publicznej, ul. Brzezińska 288, 90-776 Łódź, w godzinach 14:30-17:30 będzie dyżurował psycholog, świadczący pomoc w zakresie:

  • uzależnień (alkohol, narkotyki, hazard)
  • pomoc dla rodzin osób z problemem uzależnień
  • pomoc osobom doznającym przemocy w rodzinie
  • porady rodzinne (konflikty małżeńskie, itp.)
  • porady wychowawcze
  • kłopoty i kryzysy innego rodzaju

Psycholog przyjmuje tylko osoby dorosłe.

 

Dyżury w punkcie pomocy psychologicznej w III i IV kwartale 2017 r.

 

 

Lipiec

Sierpień

Wrzesień

Październik

Listopad

Grudzień

03.07.2017

17.07.2017

07.08.2017

21.08.2017

04.09.2017

18.09.2017

02.10.2017

16.10.2017

06.11.2017

20.11.2017

04.12.2017

18.12.2017

 

 

 

 

  

Ponadto pomoc można uzyskać również w:

  • Wojewódzkim Ośrodku Leczenia Uzależnień w Łodzi, ul. Aleksandrowska 159, tel. 42 715-57-84
  • Miejskim Centrum Zdrowia Publicznego w Łodzi, ul. Niciarniana 41, tel. 42 676-16-61
  • Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie, „Niebieska Linia” 801-12-00-02
  • Infolinia dla rodziców, których dzieci piją alkohol, „Pomarańczowa Linia” 801-14-00-68

 

Elzbieta Bednarska

Pełnomocnik Wójta ds. uzależnień