facebook facebook epuap newsletter

KONSULTACJE PSYCHOLOGA


Punkt Konsultacyjno – Informacyjny 

Informujemy, że w związku z przeciwdziałaniem zagrożeniom związanym z COVID-19, o których mowa w art. 1 i 2 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 poz. 374) punkt Konsultacyjno – Informacyjny będzie działał w trybie konsultacji telefonicznych. 

Aby skorzystać z porad psychologicznych prosimy o kontakt pod numerem telefonu: 519 609 404 w poniedziałki, począwszy od 23.03.2020 r. między godziną 15:00 a 18:00.

Właściwa konsultacja odbędzie się w terminie uzgodnionym między zgłaszającym się a psychologiem.