facebook facebook epuap newsletter

KONTAKTY DO RADNYCH


 

Dyżury Przewodniczącej Rady Gminy Nowosolna Małgorzaty Bruszewskiej Kamińskiej odbywają się w każdy wtorek w godz. 14:00 -17:00 po wcześniejszym umówieniu się telefonicznym pod numerem 42 616 45 45

 

 Rada Gminy Nowosolna kadencja 2018-2023

 1. Kamińska-Bruszewska Małgorzata – Przewodnicząca Rady Gminy obsluga_rady@gminanowosolna.pl
 2. Mielczarek Radosław– Wiceprzewodniczący Rady Gminy radny.mielczarek@ugnowosolna.pl
 3. Szulc Mariusz - Wiceprzewodniczący Rady  Gminy radny.szulc@ugnowosolna.pl
 1. Kielan Marta - radna.kielan@ugnowosolna.pl
 2. Klimek Agnieszka - radna.klimek@ugnowosolna.pl
 3. Koszada Sylwia - radna.koszada@ugnowosolna.pl
 4. Królikowski Jacek - radny.krolikowski@ugnowosolna.pl
 5. Kucharska Katarzyna - radna.kucharska@ugnowosolna.pl
 6. Markiewicz Marek - radny.markiewicz@ugnowosolna.pl
 7. Nowacki Michał - radny.nowacki@ugnowosolna.pl
 8. Orysiak-Witkowska Joanna - radna.orysiak-witkowska@ugnowosolna.pl
 9. Rakowski Bartosz - radny.rakowski@ugnowosolna.pl
 10. Szumska Dorota - radna.szumska@ugnowosolna.pl
 11. Wlazło Janina - radna.wlazlo@ugnowosolna.pl
 12. Włodarczyk Robert - radny.wlodarczyk@ugnowosolna.pl

 

KOMISJA FINANSÓW, ROZWOJU SPOŁECZNO-GOSPODARCZEGO,

HANDLU, USŁUG I ROLNICTWA

 1. Koszada Sylwia – Przewodnicząca Komisji
 2. Królikowski Jacek
 3. Mielczarek Radosław
 4. Nowacki Michał
 5. Szulc Mariusz
 6. Szumska Dorota
 7. Wlazło Janina
 8. Włodarczyk Robert

KOMISJA OŚWIATY, ZDROWIA, KULTURY, SPRAW SOCJALNYCH,

ŁADU I PORZĄDKU PUBLICZNEGO

 1. Kucharska Katarzyna – Przewodnicząca Komisji
 2. Kamińska-Bruszewska Małgorzata
 3. Kielan Marta
 4. Klimek Agnieszka
 5. Markiewicz Marek
 6. Orysiak-Witkowska Joanna
 7. Rakowski Bartosz

KOMISJA REWIZYJNA

 1. Nowacki Michał – Przewodniczący Komisji
 2. Koszada Sylwia
 3. Królikowski Jacek
 4. Orysiak-Witkowska Joanna
 5. Szumska Dorota

KOMISJA SKARG, WNIOSKÓW I PETYCJI

 1. Rakowski Bartosz – Przewodniczący Komisji
 2. Kielan Marta
 3. Klimek Agnieszka
 4. Kucharska Katarzyna
 5. Markiewicz Marek
 6. Wlazło Janina
 7. Włodarczyk Robert