facebook facebook epuap newsletter

Nabór na stanowiska urzędnicze


 

Informacje o aktualnych naborach 

 

Stanowisko: ds. ochrony informacji niejawnych, obrony cywilnej i bezpieczeństwa przeciwpożarowego.

Liczba lub wymiar etatu: 1/2 etatu.

Miejsce wykonywania pracy: Urząd Gminy Nowosolna, Rynek Nowosolna 1, Łódź.

Nabór trwa do 30 sierpnia 2019 

Informacje i kwestionariuszehttp://nowosolna.bip.net.pl/?a=6269