facebook facebook epuap newsletter

Nowe terminy składania wniosków o świadczenie 500 +
 
Od 1 lipca 2019 roku świadczenie wychowawcze przysługuje wszystkim dzieciom do 18. roku życia, bez względu na dochody uzyskiwane przez rodzinę. Jeżeli wniosek został złożony po 30 czerwca 2019 r., to świadczenie wychowawcze zostało przyznane do dnia 31 maja 2021 r. W celu dalszego pobierania świadczenia wychowawczego od 01.06.2021 r. należy złożyć wniosek o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego na okres zasiłkowy 2021/2022. W 2021 r. świadczenie wychowawcze zostanie zatem przyznane na okres od 1 czerwca 2021 r. do 31 maja 2022 r.
Terminy składania wniosków o 500 plus na okres zasiłkowy 2021/2022

od 1 lutego 2021 r. drogą elektroniczną za pośrednictwem:
- PUE ZUS
- portalu empatia - empatia.mrpips.gov.pl
- bankowości elektronicznej.
W związku z panującą w kraju epidemią zachęcamy do składania wniosków on - line. W celu ułatwienia składania wniosków elektronicznie zachęcamy do zapoznania się z informacjami na stronie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej https://www.gov.pl/web/rodzina/jak-zlozyc-wniosek-o-rodzina-500-plus-on-line3

• od 1 kwietnia 2021 r. drogą tradycyjną
Druki wniosków do pobrania  w siedzibie tutejszego Ośrodka.

Terminy wypłat przyznanego świadczenia na okres 2021/2022:
Wypłata świadczenia jest uzależniona od terminu złożenia wniosku.

Złożenie wniosku z wymaganymi dokumentami oraz ustalenie prawa do świadczenia i wypłata:
- do 30 kwietnia 2021 r. - do 30 czerwca 2021 r.
- od 1 maja do 31 maja 2021 r. - do 31 lipca 2021 r.
- od 1 czerwca do 30 czerwca 2021 r. - do 31 sierpnia 2021 r.
- od 1 lipca do 31 lipca 2021 r. - do 30 września 2021 r.
- od 1 sierpnia do 31 sierpnia 2021 r. - do 31 października 2021 r.