facebook facebook epuap newsletter

Ostrzeżenie meteorologiczne Nr 20
Nazwa biura IMGW-PIB Meteorological Forecast Centre, Poznan Team
Zjawisko/stopień zagrożenia Opady marznące/ 1
Obszar województwo łódzkie powiat łódzki wschodni
Ważność od godz. 00:00 dnia 17.02.2021 do godz. 10:00 dnia 17.02.2021
Przebieg Prognozuje się miejscami wystąpienie słabych opadów marznącego deszczu oraz mżawki
powodujących gołoledź.
Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska(%) 85%
Uwagi Brak.
Dyżurny synoptyk
IMGW-PIB
Przemysław Szrama
Godzina i data wydania godz. 12:06 dnia 16.02.2021
SMS IMGW-PIB OSTRZEGA: MARZNĄCE OPADY/1 łódzkie/łódzki wschodni od 00:00/17.02 do
10:00/17.02.2021 marznące opady, drogi śliskie.
Opracowanie niniejsze i jego format, jako przedmiot prawa autorskiego podlega ochronie prawnej, zgodnie z przepisami ustawy
z dnia 4 lutego 1994r o prawie autorskim i prawach pokrewnych (dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631 z późn. zm.).
Wszelkie dalsze udostępnianie, rozpowszechnianie (przedruk, kopiowanie, wiadomość sms) jest dozwolone wyłącznie w formie
dosłownej z bezwzględnym wskazaniem źródła informacji tj. IMGW-PIB.