facebook facebook epuap newsletter

Posiedzenie Komisji Oświaty Rady Gminy Nowosolna w dniu 8 maja 2018 r.


 

Łódź, dnia 30 kwietnia 2018 r.

Rada Gminy Nowosolna
ul. Rynek Nowosolna 1
92-703 Łódź

RG.0012.79.2018.2

ZAWIADOMIENIE

Uprzejmie zawiadamiam, że w dniu 8 maja 2018 roku ( wtorek ) o godz. 900

odbędzie się komisja objazdowa
Komisji Oświaty, Zdrowia, Kultury, Spraw Socjalnych, Ładu i Porządku Publicznego
Rady Gminy Nowosolna

miejsce: Gminno Parkowe Centrum Kultury i Ekologii w Plichtowie, Plichtów 21

Proponowany porządek obrad:

1. Przegląd placów sołeckich pod katem bezpieczeństwa i estetyki – komisja objazdowa.

2. Sprawy różne.

Przewodnicząca

Rady Gminy Nowosolna

Małgorzata Kamińska - Bruszewska