facebook facebook epuap newsletter

Rada Gminy Nowosolna                                                             

Łódź, dnia 3 listopada 2021 r.

RZG.0012.51.2021.1.JC

RZG.0012.51.2021.2.JC

 

ZAWIADOMIENIE

Zawiadamiam, że w dniu 9 listopada 2021 roku (wtorek)

o godz. 9.00

odbędzie się posiedzenie (wspólne)
Komisji Finansów, Rozwoju Społeczno-Gospodarczego, Handlu, Usług i Rolnictwa

oraz

Komisji Oświaty, Zdrowia, Kultury, Spraw Socjalnych, Ładu i Porządku Publicznego.

 

Miejsce posiedzenia: Sala konferencyjna Urzędu Gminy Nowosolna, Rynek Nowosolna 1 92-703 Łódź

 

 

Proponowany porządek obrad:

  • Projekt uchwały w sprawie przyjęcia "Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Nowosolna na lata 2021-2032".
  • Zapoznanie się z planem pracy GPCKiE na 2022 rok oraz podsumowanie działań w 2021 roku.
  • Inwestycje ZGK w roku 2021 oraz plan na 2022 rok.
  • Projekt uchwały Rady Gminy Nowosolna w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Nowosolna.
  • Sprawy różne.

 

 

Przewodnicząca

Rady Gminy Nowosolna

 

Małgorzata Kamińska - Bruszewska