facebook facebook epuap newsletter

Łódź, dnia 14 marca 2019 r.

RG.0012.2.2019.3

 

ZAWIADOMIENIE

 

Uprzejmie zawiadamiam, że w dniu 18 marca 2019 roku (poniedziałek) o godz. 900

odbędzie się II posiedzenie

Komisji Rewizyjnej

miejsce posiedzenia: Urząd Gminy Nowosolna, Rynek Nowosolna 1, 92-703 Łódź,

Sala Konferencyjna

 

Proponowany porządek obrad:

  • Kontrola środków trwałych, powstałych w wyniku realizacji inwestycji w 2018 roku.
  • Sprawy różne.

Przewodnicząca 

Rady Gminy Nowosolna.

Małgorzata Kamińska Bruszewska