facebook facebook epuap newsletter

Rada Gminy Nowosolna

Komisja Rewizyjna                                                                                                                                                                                                                       

Łódź, dnia 7 września 2021 r.

RG.0012.21.2021.3

 

ZAWIADOMIENIE

 

Uprzejmie zawiadamiam, że w dniu 14 września 2021 roku (wtorek) o godz. 9:30

odbędzie się XXI posiedzenie

Komisji Rewizyjnej

 

miejsce posiedzenia: Urząd Gminy Nowosolna, Rynek Nowosolna 1, 92-703 Łódź,

Sala Konferencyjna

Komisja odbędzie się z zachowaniem reżimu sanitarnego.

 

Proponowany porządek obrad:

  1. Ocena funkcjonowania Zakładu Gospodarki Komunalnej Gminy Nowosolna za 2020 rok i I półrocze 2021 roku:
  2. Źródła i wartości przychodów za 2020 rok i I połowę 2021 roku.
  3. Struktura kosztów w 2020 roku i procentowy ich udział w całości.
  4. Struktura kosztów w I półroczu 2021 roku i procenty ich udział w całości.
  5. Bieżące utrzymanie dróg gminnych w 2020 roku.
  6. Bieżące utrzymanie dróg gminnych w I połowie 2021 roku.
  7. Bieżące utrzymanie dróg powiatowych za 2020 rok i I połowę 2021 roku.
  8. Stan realizacji budowy dróg w 2020 roku i I połowie 2021 roku.
  9. Sprawy różne.

 

Przewodniczący 

Komisji Rewizyjnej

Michał Nowacki