facebook facebook epuap newsletter

Łódź, dnia 27 marca 2019 r.

RG.0012.3.2019.3

 

 

ZAWIADOMIENIE

 

Uprzejmie zawiadamiam, że w dniu 4 kwietnia 2019 roku (czwartek) o godz. 900

odbędzie się III posiedzenie

Komisji Rewizyjnej

 

miejsce posiedzenia: Szkoła Podstawowa w Starych Skoszewach

 

Proponowany porządek obrad:

  • Kontrola gospodarki finansowej szkół gminnych za 2018 rok:
  1. Wydatki związane z mediami ponoszonymi przez szkołę,
  2. Okresowe przeglądy,

2) Awanse nauczycieli.

3) Ilość zatrudnionych osób w placówce ( nauczyciele i obsługa)

  • Sprawy różne.

 

Zgodnie z art. 25 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym – pracodawca obowiązany jest zwolnić radnego od pracy zawodowej w celu umożliwienia mu brania udziału w pracach organów gminy.

Przewodniczący

Komisji Rewizyjnej

Michał Nowacki