facebook facebook epuap newsletter

Rada Gminy Nowosolna

Komisja Rewizyjna

Łódź, dnia 2 września 2022 r.

RZG.0012.29.2022.3.ARF

ZAWIADOMIENIE

Uprzejmie zawiadamiam, że w dniu 9 września 2022 roku (piątek) o godz. 900

odbędzie się XXIX posiedzenie

Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Nowosolna

 

miejsce posiedzenia: Urząd Gminy Nowosolna, Rynek Nowosolna 1, 92-703 Łódź,

Sala Konferencyjna

 

Proponowany porządek obrad:

  1. Ocena dochodów i wydatków ZGK Gminy Nowosolna za lata 2019-2021 (zestawienie porównawcze), w tym:
  • ilość przyłączy,
  • koszty ( w tym utrzymanie letnie/zimowe),
  • dochody,
  • zatrudnienie,
  • zużycie wody,
  • opłaty ekologiczne,
  • dotacje z powiatu.
  1. Sprawy różne.

Zgodnie z art. 25 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym – pracodawca obowiązany jest zwolnić radnego od pracy zawodowej w celu umożliwienia mu brania udziału w pracach organów gminy.

Przewodniczący

Komisji Rewizyjnej

Michał Nowacki