facebook facebook epuap newsletter

Rada Gminy Nowosolna

Łódź, dnia 24.05.2022 r.

RZG.0012.13.2022.4.JC

 

ZAWIADOMIENIE

 

Uprzejmie zawiadamiam, że w dniu 1 czerwca 2022 roku (środa) o godz. 14.00

odbędzie się posiedzenie

KOMISJI SKARG, WNIOSKÓW I PETYCJI

miejsce posiedzenia: Urząd Gminy Nowosolna, Rynek Nowosolna 1, 92-703 Łódź,

Sala Konferencyjna

 

Proponowany porządek obrad:

  • Rozpatrzenie skargi na działalność Wójta przesłanej przez Kuratorium Oświaty w Łodzi
  • Sprawy różne.

Przewodnicząca

Rady Gminy Nowosolna 

Małgorzata Kamińska - Bruszewska