facebook facebook epuap newsletter

Rada Gminy Nowosolna                                                             

Łódź, dnia 8.06.2021 r.

RZG.0012.44.2021.1.JC

RZG.0012.44.2021.2.JC

 

ZAWIADOMIENIE

Zawiadamiam, że w dniu 15 czerwca 2021 roku (wtorek)

o godz. 900

odbędzie się posiedzenie (wspólne)
Komisji Finansów, Rozwoju Społeczno-Gospodarczego, Handlu, Usług i Rolnictwa

oraz

Komisji Oświaty, Zdrowia, Kultury, Spraw Socjalnych, Ładu i Porządku Publicznego.

Komisja będzie miała charakter posiedzenia zdalnego, przeprowadzonego w trybie online.

 

 

Proponowany porządek obrad:

  • Ocena stanu bezpieczeństwa na terenie Gminy Nowosolna. Komisja z udziałem prezesów OSP oraz przedstawicieli policji. Zestawienie finansowe z realizacji zadań w zakresie ochrony przeciwpożarowej i ratownictwa, stanu potrzeb w zakresie technicznego zabezpieczenia OSP.
  • Programy z wykorzystaniem środków zewnętrznych realizowane w instytucji Kultury, Bibliotece, OSP, KGW oraz stowarzyszeniach działających na terenie gminy.
  • Przedstawienie koncepcji dotyczącej zwolnienia/umorzenia z opłaty za koncesje na sprzedaż alkoholu w punktach gastronomicznych na terenie Gminy Nowosolna (na wniosek przedsiębiorców).
  • Rozpatrzenie raportu o stanie gminy przedstawionego przez Wójta Gminy Nowosolna.
  • Sprawy różne.

Przewodnicząca Rady 

Gminy Nowosolna

Małgorzata Kamińska - Bruszewska

UWAGA!

UWAGA !

Z uwagi na konieczność zapewnienia bezpieczeństwa uczestnikom oraz technicznego przygotowania posiedzenia osoby, które chciałby wziąć udział w komisji RGN w dniu 15.06.2021 r. proszone są o kontakt z 

z Biurem Obsługi Rady: obsluga_rady@ugnowosolna.pl

do 14.06.2021 r. do godz.12:00