facebook facebook epuap newsletter

Posiedzenie Komisji Wspólnych Rady Gminy Nowosolna w dniu 30 kwietnia 2018 r.


 

Łódź, dnia 24 kwietnia 2018 r.

Rada Gminy Nowosolna
ul. Rynek Nowosolna 1
92-703 Łódź

RG .0012.75.2018.1

RG .0012.76.2018.2

ZAWIADOMIENIE

Uprzejmie zawiadamiam, że w dniu 30 kwietnia 2018 roku (poniedziałek) o godz. 900

odbędzie się wspólne posiedzenie Komisji Rozwoju Społeczno-Gospodarczego, Finansów, Handlu, Usług i Rolnictwa i Komisji Oświaty, Zdrowia, Kultury, Spraw Socjalnych, Ładu i Porządku Publicznego Rady Gminy Nowosolna

miejsce posiedzenia: Gminno Parkowe Centrum Kultury i Ekologii w Plichtowie, Plichtów 21

Proponowany porządek obrad:

1. Informacja Komisji Finansów na temat stanu dróg gminnych i powiatowych i stanu oświetlenia po objeździe terenu gminy w dniu 10 04 2018. Analiza pilnych potrzeb i perspektywa ich realizacji w świetle zasobów finansowych przeznaczonych na bieżące utrzymanie dróg.

2. Informacja wójta o wstępnych działaniach zmierzających do utworzenia harmonogramu budowy dróg.

3. Sprawozdanie Komisji Oświaty o stanie bezpieczeństwa na terenie gminy w świetle informacji pozyskanych w dniu 11 04 2018 r. od służb ( straż pożarna, policja) ze szczególnym uwzględnieniem działań zmierzających do poprawy czystości powietrza i ochrony środowiska.

4. Informacja wójta o możliwościach przeciwdziałania spalania w paleniskach domowych śmieci i materiałów toksycznych. Informacja na temat przebiegu spotkań z mieszkańcami w sprawie wymiany pieców grzewczych oraz możliwości dofinansowania wymiany ze środków zewnętrznych i gminnych.

5. Informacja wójta odnośnie realizacji i terminowości rozpoczętych i wdrażanych inwestycji ( zgodność z przyjętym harmonogramem).

6. Sprawy różne.

Przewodnicząca

Rady Gminy Nowosolna

Małgorzata Kamińska - Bruszewska