facebook facebook epuap newsletter


Zgodnie z prognozami zanieczyszczenia powietrza pyłem PM10 w dniu 26.10.2019 r. istnieje możliwość przekroczenia poziomu informowania (PI=100 μg/m3 – wartość 24-godzinna) o ryzyku przekroczenia poziomu alarmowego pyłu zawieszonego PM10 (PA=150 μg/m3 – wartość 24-godzinna).

Do przekroczenia może dojść na obszarze powiatów: łaskiego, bełchatowskiego, radomszczańskiego, piotrkowskiego, opoczyńskiego, łódzkiego wschodniego, zgierskiego, łowickiego, łęczyckiego, kutnowskiego, skierniewickiego, rawskiego, tomaszowskiego, brzezińskiego oraz miasta Łodzi i miasta Skierniewice.

 Link do prognozyhttp://powietrze.gios.gov.pl/pjp/airPollution?woj=lodzkie

Zalecenia dla ludności szczególnie wrażliwej (osoby chore na choroby górnych dróg oddechowych i układu krążen ia, osoby wieku podeszłym, dzieci, kobiety w ciąży) w przypadku wystąpienia ryzyka przekroczenia poziomu alarmowego pyłu zawieszonego PM10 (możliwość wystąpienia smogu pyłowego), a w przypadku wystąpienia przekroczenia poziomu alarmowego pyłu zawieszonego PM10 (wystąpienie smogu pyłowego) zalecenia dla wszystkich mieszkańców:


a) unikanie przebywania na otwartej przestrzeni, pozostawanie w pomieszczeniach zamkniętych,
b) zrezygnowanie z aktywności fizycznej na otwartej przestrzeni,
c) unikanie wietrzenia mi
eszkań oraz pomieszczeń służących do nauki, pracy, itp.,
d) korzystanie z porad medycznych.
Zalecenia dla mieszkańców:
a) korzystanie z komunikacji zbiorowej zamiast komunikacji indywidualnej,
b) wspólne podróżowanie,
c) korzystanie na bieżąco i w pla
nowaniu podróży z systemu informacji o ruchu drogowym, w
szczególności informacji o zatorach i objazdach,
d) stosowanie w paleniskach domowych paliwa najlepiej dostosowanego do danego typu paleniska
oraz o jak najlepszej jakości,
e) stosowanie w budynkach mieszkalnych zasad dotyczących oszczędzania energii cieplnej i ilości spalanego paliwa, polegających na:
-  skutecznym (z zachowaniem zasad bezpieczeństwa) uszczelnianiu okien i drzwi wejściowych w budynkach mieszkalnych, użyteczności publicznej, budynkach produkcyjnych, usługowych i magazynowych),
-  nieprzegrzewaniu budynków,
-  odsłonięciu grzejników, w celu zapewnienia prawidłowej cyrkulacji ciepłego powietrza,
-  oszczędności wody ciepłej,
-  w dni słoneczne, szczególnie bezwietrzne, odsłanianiu żalu zji lub rolet w oknach, w celu umożliwienia nagrzania pomieszczeń przez promieniowanie słoneczne,
-  po zapadnięciu zmroku spuszczanie żaluzji i zasłanianie okien, przy jednoczesnym
niezakrywaniu grzejników,
-  szybkie wietrzenie pomieszczeń, przy szeroko otwartych oknach i zamkniętych zaworach
termostatycznych,
f) zabezpieczanie miejsc składowania materiałów sypkich (paliwa, żużla i popiołu) przed emisją niezorganizowaną pyłu,
g) ograniczenie spalania w kominkach, (nie dotyczy budynków, których jednym źródłem ciepła jest ogrzewanie kominkowe),
h) stosowanie, w miarę możliwości, w paleniskach wielopaliwowych paliw powodujących jak najmniejszą emisję do powietrza,
i) ograniczenie stosowania ręcznych (trzymanych w ręku) urządzeń napędzanych silnikami spalinowymi, np. dmuchaw do liści.