facebook facebook epuap newsletter

Gmina Nowosolna otrzymała wparcie finansowe w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 na projekt " Kulturalna Nowosolna". Wysokość przyznanych środków gminie to niebagatelna suma: 4 675 000 zł.

W ramach projektu rozbudowany zostanie budynek Gminno Parkowe Centrum Kultury i Ekologii w Plichtowie oraz budynki świetlic w Kalonce i Byszewach.

Dzięki nowej infrastrukturze rozszerzymy ofertę kulturalną skierowaną do mieszkańców gminy.

Powstanie między innymi ( i to w dużym skrócie): nowoczesna sala informatyczna, gdzie będziemy prowadzili zajęcia z grafiki komputerowej, podstaw programowania i montażu krótkich form filmowych, pracownia rzemiosł artystycznych,pracownia ekologiczna.

W Kalonce powstanie Centrum Integracji Kulturalnej, w którym znajdzie się miejsce dla klubu brydżowo-szachowego dla seniorów, sali do prób zespołów śpiewaczych, siedziby kluby UPKS Kalonka – wraz z krytym bulodromem, KGW i oczywiście dzieci i młodzieży.

W Byszewach powstanie natomiast Centrum Tradycji i Rękodzieła, w ramach którego działać będzie " Piwnica artystyczna" z wiodącą pracownią ceramiczną.

Projekt powstał dzięki współpracy pomiędzy Referatami UGN i GPCKiE.