facebook facebook epuap newsletter

rada gminy


Przewodnicząca Rady Gminy:

Małgorzata Kamińska

Dyżury Przewodniczącej Rady: wtorek 13.00 -17.00, Urząd Gminy Nowosolna, pokój 17

Telefon czynny w trakcie dyżurów 42 616 45 28

 

Zastępcy Przewodniczącej Rady Gminy:

Kucharska Katarzyna

Mielczarek Radosław

 

Radni:

Kamińska-Bruszewska Małgorzata

Kucharska Katarzyna

Mielczarek Radosław

Adamczewski Sławomir

Grzeliński Grzegorz

Klimek Agnieszka

Koszada Sylwia

Królikowski Jacek

Marciniak Czesław

Nowacki Michał

Orysiak-Witkowska Joanna

Rakowski Bartosz

Sebastjański Andrzej

Szulc Mariusz

Wlazło Janina

 

Komisja Finansów, Rozwoju Społeczno - Gospodarczego, Handlu, Usług i Rolnictwa:

Radny Mariusz Szulc- Przewodniczący Komisji

Radny Michał Nowacki

Radny Czesław Marciniak

Radny Grzegorz Grzeliński

Radna Sylwia Koszada

Radny Radosław Mielczarek

Radny Jacek Królikowski

 

Komisja Oświaty, Zdrowia, Kultury, Spraw Socjalnych, Ładu i Porządku Publicznego:

Radna Joanna Orysiak - Witkowska - Przewodnicząca Komisji

Radna Janina Wlazło

Radna Katarzyna Kucharska

Radny Bartosz Rakowski

Radna Agnieszka Klimek

Radny Andrzej Sebastjański

Radny Sławomir Adamczewski

 

Komisja Statutowa:

Radna Janina Wlazło - Przewodniczący Komisji

Radny Radosław Mielczarek

Radna Joanna Orysiak - Witkowska

Radny Andrzej Sebastjański

Radna Katarzyna Kucharska

 

Komisja Rewizyjna Rady Gminy Nowosolna

Radny Michał Nowacki - Przewodniczący Komisji

Radny Bartosz Rakowski

Radny Grzegorz Grzeliński

Radna Sylwia Koszada

Radny Jacek Królikowski