facebook facebook epuap newsletter

rada gminy


Przewodnicząca Rady Gminy:

Małgorzata Kamińska- Bruszewska

Dyżury Przewodniczącej Rady: wtorek 14.00 -17.00, Urząd Gminy Nowosolna, pokój 18, po uprzednim umówieniu telefonicznym pod numerem 42 616 45 27 

Korespondencję prosimy kierować na adres: obsluga_rady@gminanowosolna.pl

Telefon czynny w trakcie dyżurów 42 616 45 28

 Skład Rady Gminy Nowosolna kadencji 2018 - 2023

 1. Kamińska-Bruszewska Małgorzata – Przewodnicząca Rady Gminy
 2. Mielczarek Radosław– Wiceprzewodniczący Rady Gminy
 3. Szulc Mariusz - Wiceprzewodniczący Rady Gminy
 1. Kielan Marta
 2. Klimek Agnieszka
 3. Koszada Sylwia
 4. Królikowski Jacek
 5. Kucharska Katarzyna
 6. Markiewicz Marek
 7. Nowacki Michał
 8. Orysiak-Witkowska Joanna
 9. Rakowski Bartosz
 10. Szumska Dorota
 11. Wlazło Janina
 12. Włodarczyk Robert

 

 

KOMISJA FINANSÓW, ROZWOJU SPOŁECZNO-GOSPODARCZEGO,

HANDLU, USŁUG I ROLNICTWA

 1. Koszada Sylwia – Przewodnicząca Komisji
 2. Królikowski Jacek
 3. Mielczarek Radosław
 4. Nowacki Michał
 5. Szulc Mariusz
 6. Szumska Dorota
 7. Wlazło Janina
 8. Włodarczyk Robert

KOMISJA OŚWIATY, ZDROWIA, KULTURY, SPRAW SOCJALNYCH,

ŁADU I PORZĄDKU PUBLICZNEGO

 1. Kucharska Katarzyna – Przewodnicząca Komisji
 2. Kamińska-Bruszewska Małgorzata
 3. Kielan Marta
 4. Klimek Agnieszka
 5. Markiewicz Marek
 6. Orysiak-Witkowska Joanna
 7. Rakowski Bartosz

KOMISJA REWIZYJNA

 1. Nowacki Michał – Przewodniczący Komisji
 2. Koszada Sylwia
 3. Królikowski Jacek
 4. Orysiak-Witkowska Joanna
 5. Szumska Dorota

KOMISJA SKARG, WNIOSKÓW I PETYCJI

 1. Rakowski Bartosz – Przewodniczący Komisji
 2. Kielan Marta
 3. Klimek Agnieszka
 4. Kucharska Katarzyna
 5. Markiewicz Marek
 6. Wlazło Janina
 7. Włodarczyk Robert